Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rozwoj-roznych-kierunkow-fitosocjologii [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rozwój różnych kierunków fitosocjologii ======
 +
 +Szata roślinna Ziemi stanowi przedmiot badań odrębnej dyscypliny botanicznej o nazwie **geobotanika**. Łączy ona w sobie elementy geografii, ekologii i systematyki roślin. Ze względu na obiekt badań, w obrębie geobotaniki można wyróżnić **florystykę** — zajmującą się florą, czyli ogółem taksonów roślinnych występujących na danym terytorium, oraz **fitosocjologię** — badającą roślinność, czyli ogół zbiorowisk roślinnych określonego terenu.
 +
 +Fitosocjologia jako odrębna dyscyplina botaniczna powstała w końcu XIX i na początku XX stulecia. Sama nazwa fitosocjologia wprowadzona została po raz pierwszy w 1896 r. przez polskiego botanika JÓZEFA PACZOSKIEGO. Za jej prekursorów uważa się fitogeografów, którzy począwszy od HUMBOLDTA, opisywali już w ubiegłym stuleciu różne tzw. **formacje roślinne** (KERNER, KORŻYŃSKI, WARMING, SCHIMPER i inni). Z czasem opisy roślinności stawały się bardziej szczegółowe (SCHRŐTER, STEBLER). 
 +
 +Już w końcu XIX wieku zaczęto posługiwać się ścisłymi metodami opisu i ilościową oceną stosunków florystycznych na określonych powierzchniach (HULT, SERNANDER). Jednocześnie pogłębiały się też teoretyczne podstawy fitosocjologii (FLAHAULT, PACZOSKI, KRYLÓW i RUBEL). Dzięki temu fitosocjologia przestała być nauką czysto opisową, a coraz bardziej zaczęła zajmować się badaniami i wyjaśnianiem prawidłowości kształtowania się zbiorowisk albo zespołów roślinnych. 
 +Już w pierwszej połowie XIX w. zaczęły szybko rozwijać się różne dziedziny badań nad zespołami roślinnymi: nad ich ekologią i biologią, dynamiką, geograficznym rozmieszczeniem, a zwłaszcza klasyfikacją.
 +
 +Dziś fitosocjologia jest powszechnie uważana za zupełnie samodzielną dziedzinę botaniki, której celem jest badanie zbiorowisk roślinnych. Różni badacze w różnym czasie nadawali jej różne nazwy. Jedni nazywają ją „**fitosocjologia**" (PACZOSKI 1896, KRYLÓW 1898, SUKACZOW 1919, HARPER, RUBEL, DU RIETZ 1917—1919), inni „**fitocenologią**" (GAMS 1918, ALECHIN 1946), jeszcze inni „**biocenologią**" (Kongres Botaniczny 1900), „**fitocenotyką**" (1938), „**biocenotyką**", wreszcie są tacy, którzy nadal zaliczają ją do **geografii roślin**.
 +Spór ten, poza nazwą ma znacznie głębsze podłoże, bo dotyczy istoty zespołu jako konkretu (fitocenoza) i abstraktu (asocjacja roślinna).
 +
 +Różnice zapatrywań występują nie tylko w nadawanej nazwie, lecz także w definicji podstawowej jednostki fitosocjologicznej, czyli tzw. **asocjacji roślinnej**. Jedni nazywają ją „**asocjacją**" (FLAHAULT, SCHRŐTER, PACZOSKI), inni (GAMS, RAMIEŃSKI, ALECHIN) — „**fitocenozą**", a jeszcze inni oprócz asocjacji wyróżniają niższą jednostkę tzw. „**socjację**" (DU RIETZ, ALECHIN).
  
r/rozwoj-roznych-kierunkow-fitosocjologii.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)