Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rosliny-okrytozalazkowe [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rośliny okrytozalążkowe ======
 +
 +Rośliny okrytozalążkowe w porównaniu z [[r:rośliny-nagozalążkowe|nagozalążkowymi]] są filogenetycznie młodsze i w procesie ewolucji osiągnęły wyższy szczebel rozwoju. We florze naszego globu pojawiały się sporadycznie już w okresie jurajskim, obficiej jednak wystąpiły dopiero w połowie okresu kredowego. Są one licznie reprezentowane we florze obu półkul. Opanowały niemal wszystkie strefy klimatyczne i typy środowisk na lądzie. W przeciwieństwie do nagozalążkowych obejmują, oprócz drzewiastych, także rośliny zielne. Pod względem liczby [[g:gatunek|gatunków]] okrytozalążkowe dominują nad nagozalążkowymi.
 +
 +Najważniejszą cechą roślin okrytozalążkowych jest to, że zalążki ich są zawsze zamknięte w słupku utworzonym ze zrośniętych owocolistków. Z zalążka powstaje [[n:nasiona|nasienie]], a ze słupka rozwija się [[o:owoce|owoc]], który jest wyłączną właściwością okrytozalążkowych. W zalążku nie wytwarza się bielmo pierwotne i nie ma rodni, jak u nagozalążkowych. Występuje proces podwójnego zapłodnienia. Zarodek ma 1 lub 2 [[l:liscienie|liścienie]].
 +
 +Stopień organizacji wewnętrznej przejawia się zarówno w cechach morfologicznych, jak i anatomicznych, przy czym najwyższy stopień ewolucji osiągnęły u roślin okrytozalążkowych ich organy generatywne — [[k:kwiaty|kwiaty]]. Są one niezwykle różnorodne; mogą być obupłciowe, oprócz słupka znajdują się w nich pręciki (czego nie spotyka się u nagozalążkowych), albo też jednopłciowe, zawierające same tylko pręciki lub słupki. Wyższe zróżnicowanie tkanek roślin okrytozalążkowych wyraża się w występowaniu naczyń właściwych i włókien w [[d:drewno|drewnie]] oraz rurek sitowych i komórek towarzyszących w [[l:lyko|łyku]].
 +
 +Rośliny okrytozalążkowe są jednopienne lub dwupienne, przy czym wśród jednopiennych występują [[g:gatunek|gatunki]] o kwiatach zarówno obupłciowych, jak i rozdzielnopłciowych. Oprócz gatunków wiatropylnych, występują tu liczne gatunki owadopylne, dlatego też budowa kwiatu wykazuje w tej grupie znacznie większe zróżnicowanie niż u nagozalążkowych.
 +
 +Budowa drewna dwuliściennych jest bardziej złożona w porównaniu z drewnem iglastych. Składa się ono z [[n:naczynia|naczyń]], [[c:cewki|cewek]], [[w:włókna-drzewne|włókien]] i [[m:miękisz-drzewny|miękiszu]]. Naczynia są z reguły szersze od pozostałych elementów, stąd obraz mikroskopowy drewna dwuliściennych różni się od obrazu drewna iglastych. [[s:sloje-roczne|Słoje roczne]] w drewnie dwuliściennych zaznaczają się zwykle słabiej niż u iglastych. Niektóre gatunki mają [[t:twardziel|twardziel]] wyraźnie wykształconą i odróżniającą się zabarwieniem, inne wyraźnej twardzieli nie mają. [[k:kora|Kora]] rzadko zawiera żywicę, często natomiast garbnik.
 +
 +Liczba gatunków obecnie żyjących w gromadzie //Magnoliophytina// wynosi ponad 350 000, z czego u nas występuje około 2500.
 +
 +Według liczby liścieni w zarodku, okrytozalążkowe można podzielić na 2 klasy:
 +
 +  - //Magnoliopsida// (= //Dicotyledones//) — dwuliścienne,
 +  - //Liliopsida// (=// Monocotyledones//) — jednoliścienne.
 +
 +Roślinność drzewiasta naszych [[l:las|lasów]] reprezentowana jest jedynie przez klasę dwuliściennych. Liczba gatunków drzew i krzewów okrytozalążkowych jest znacznie większa niż nagozalążkowych. Również ich zasięg geograficzny jest znacznie większy. Większość gatunków występuje wyłącznie w gorącej i umiarkowanej strefie klimatycznej. Nie brak też ich przedstawicieli w strefie klimatu arktycznego i w górach. 
 +
 +Liczne rodzime gatunki [[d:drzewa|drzew]] i [[k:krzewy|krzewów]] okrytozalążkowych naszej strefy klimatycznej są podstawowym elementem składowym typu lasu zrzucającego [[l:liscie|liście]] na zimę. W wyższych położeniach górskich i dalej na północ typ ten ustępuje miejsca typowi lasu iglastego, przy czym obydwa typy na naszych ziemiach są reprezentowane zarówno w [[f:forma|formie]] czystej, jak i w formach przejściowych.
  
r/rosliny-okrytozalazkowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)