Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:redziny [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rędziny ======
 +
 +
 +Rędziny powstają ze skał węglanowych: wapienie o różnej genezie i właściwościach, margiel i dolomit, marmur, gips. Okruchy skał są obecne w [[p:profil-glebowy|profilu]] często już od powierzchni, a w głębszych warstwach dominują ilościowo.
 +
 +Rędziny posiadają w różnym stopniu wykształcony [[p:poziomy-glowne-glebowe|poziom]] próchniczny **A**. Pod tym poziomem wzrasta udział szkieletu i stopniowo poziomy przechodzą w [[s:skaly-macierzyste-gleb|skalę macierzystą]]. 
 +
 +Poziomu diagnostycznego dla rędzin nie zdefiniowano, gdyż w klasyfikacji WRB nie stanowią one odrębnej jednostki głównej. Atlas gleb leśnych Polski próbował popularyzować termin //rędzic//. Ten typ gleby w Polsce ma długą tradycję i występuje potrzeba dopracowania kryteriów dla jego poziomu diagnostycznego. 
 +
 +[[g:gleba-lesna|Gleby]] te są obojętne i zasadowe. Jedynie odmiany mieszane rędzin w powierzchniowym nadkładzie genetycznie obcym dla skał wapiennych mogą być kwaśne. [[m:miazszosc-gleby|Miąższość]] obcego nadkładu nie może przekraczać 40 cm. 
 +
 +Zwietrzelina wapieni to gliny lekkie, średnie i ciężkie w różnym stopniu szkieletowe. Wysycenie kompleksu [[s:sorpcja-gleby|sorpcyjnego]] zasadami (V%) jest bliskie lub równe 100.
 +
 +
 +Rędziny zaliczane są do odmian eutroficznych i hipertroficznych, co w klasyfikacji siedliskowej odpowiada lasom, w odmianach wyżynnych lub górskich. Potencjalne zbiorowiska roślinne rędzin to kserotermiczne zbiorowisko leśno - zaroślowe, ciepłolubna buczyna storczykowa (//Carici - Fagetum//), forma wyżynna grądu subkontynentalnego (//Tilio - carpinetum typicum//), [[z:zyzna-buczyna-karpacka-buczyna-karpacka|żyzna buczyna karpacka]] (//Dentario glandulosae - Fagetum//) i [[z:zyzna-buczyna-sudecka-buczyna-sudecka|żyzna buczyna sudecka]] (//Dentario enneaphyllidis - Fagetum//).
  
r/redziny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)