Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rebnia-zupelna-i [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rębnia zupełna (I) ======
  
 +Rębnia zupełna (I) - zalecana dla [[g:gatunek|gatunków]] światłożądnych - odznacza się jednorazowym usunięciem całego [[d:drzewostan|drzewostanu]] z określonej powierzchni z ewentualnym pozostawieniem nasienników, przestojów lub biogrup drzewostanu rębnego. Na otwartej powierzchni zrębowej w wyniku przeważnie [[s:sztuczne-odnowienie-lasu|sztucznego odnowienia]] gatunków światłożądnych powstają przestrzennie rozgraniczone uprawy równowiekowe.
 +
 +Stosowanie zrębów zupełnych ogranicza się w szczególności do następujących przypadków:
 +  * drzewostanów na siedliskach borowych o [[g:gleba-lesna|glebach]] suchych i słabo świeżych, gdzie uzyskanie [[n:naturalne-odnowienie-lasu|odnowienia naturalnego]] jest bardzo utrudnione,
 +  * drzewostanów na siedliskach silnie zachwaszczonych (np. wrzos, trzcinnik) przewidzianych do odnowienia gatunkami światłożądnymi,
 +  * drzewostanów gatunków introdukowanych: [[s:sosna-banksa|sosny Banksa]], [[s:sosna-smolowa|sosny smołowej]], [[m:modrzew-japonski|modrzewia japońskiego]], [[d:dab-czerwony|dębu czerwonego]] i [[j:jedlica-sina|jedlicy sinej]],
 +  * drzewostanów, których natychmiastowe wycięcie podyktowane jest względami sanitarnymi,
 +  * drzewostanów, w których są lub będą zakładane bloki [[u:uprawa-pochodna|upraw pochodnych]], składające się z gatunków światłożądnych,
 +  * innych drzewostanów, w których uzyskanie odnowienia naturalnego jest utrudnione ze względu na zwarty [[p:podszyt-lesny|podszyt]] złożony z gatunków o dużej sile odroślowej ([[c:czeremcha-amerykańska|czeremcha amerykańska]], [[r:robinia-akacjowa|robinia akacjowa]], [[k:klon-jesionolistny|klon jesionolistny]]), stan pokrywy glebowej, [[d:degradacja-gleb|degradację gleby]] itp.
 +
 +W celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków odnowieniowych, zabezpieczenia drzewostanów przed działaniem wiatrów wywalających oraz utrzymania ładu przestrzennego ustala się następujące zasady prowadzenia rębni zupełnej (Ia - c):
 +  * kierunek posuwania się ze zrębami powinien być przeciwny do panujących wiatrów,
 +  * inne kierunki mogą być zastosowane tylko w wypadkach uzasadnionych w planie urządzenia lasu (usuwanie resztek drzewostanu, sytuacje poklęskowe, względy krajobrazowe itp.).
 +
 +W rębni zupełnej dopuszcza się jeden wrąb zależnie od wielkości użytkowanego drzewostanu i przyjętej szerokości zrębu. Zakładanie wrębów w warunkach płytkiego zakorzenienia [[d:drzewa|drzew]] lub w położeniach o szczególnym nasileniu wiatrów wywalających jest niedopuszczalne. Odległość między wrębami, liczona od ostatniego zrębu bieżącego dziesięciolecia, powinna się równać w zasadzie podwójnej szerokości zrębów przyjętej dla danych warunków. Wyjątkowo, w razie niewątpliwie uzasadnionej konieczności przyspieszenia przebudowy drzewostanu, dopuszcza się zakładanie dwóch wrębów.
 +
 +Nawrót cięć przyjmuje się następujący:
 +  * w rębniach Ia i Ib - co najmniej 4 lata;
 +  * w rębni Ic - zakładanie kolejnych zrębów uzależnia się od stanu odnowienia na poprzednim zrębie; zaleca się dążyć do utrzymania 4- do 5-letniego nawrotu cięć.
 +
 +Zakładanie nowego zrębu w razie, gdy na bezpośrednio przyległej powierzchni uprawa ma cechy nieudanej - jest niedopuszczalne.
 +
 +Przy rębni zupełnej stosuje się w zasadzie odnowienie sztuczne sadzeniem lub siewem, z zaleceniem wykorzystywania [[s:samosiew-boczny|obsiewu bocznego]].
 +
 +Nie stosuje się zrębów zupełnych zlokalizowanych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), jak też bezpośrednio przy ciekach i zbiornikach wodnych (źródła i źródliska, rzeki, jeziora, stałe oczka wodne, bagna, torfowiska, mszary, trzęsawiska), a także miejscach kultu religijnego i inne, w otulinach rezerwatów i parków narodowych oraz w oddziałach bezpośrednio do nich przylegających. W takich sytuacjach odnowienie lasu musi być prowadzone przy zastosowaniu rębni złożonych minimum w pasie drzewostanu o szerokości 30-40 m przyległym bezpośrednio do chronionych obiektów - z jednoczesnym kształtowaniem ekotonów.
 +
 +Przy stosowaniu rębni zupełnej zaleca się zatokowy lub schodkowy przebieg linii zrębowej, co korzystnie modyfikuje warunki mikroklimatu (światło, temperatura, wilgoć) i sprzyja [[g:gatunek-domieszkowy|gatunkom domieszkowym]]. Należy jednak brać pod uwagę wzrost zagrożenia drzew obrzeżnych od wiatru.
 +
 +  * [[r:rębnia-zupełna-wielkopowierzchniowa-Ia|Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia]]
 +  * [[r:rębnia-zupełna-pasowa-Ib|Rębnia zupełna pasowa Ib]]
 +  * [[r:rębnia-zupełna-smugowa-Ic|Rębnia zupełna smugowa Ic]]
r/rebnia-zupelna-i.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)