Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rebnia-stopniowa-gniazdowo-smugowa-ivb [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IV b ======
  
 +W [[r:rebnia|rębni]] stopniowej gniazdowo-smugowej połączono dwa rodzaje cięć: [[e:elementy-techniczne-rebni|cięcia częściowe]] na gniazdach (gniazda z osłoną), ze stopniowym odsłanianiem grup lub kęp odnowień, oraz cięcia częściowe na smudze wewnętrznej, stopniowo postępujące w głąb [[d:drzewostan|drzewostanu]]. Natomiast na smudze zewnętrznej, znajdującej się pod osłoną boczną przerzedzonego drzewostanu, istnieją warunki dla odnowienia [[g:gatunek|gatunków]] światłożądnych. W ten sposób powstają dobre warunki przede wszystkim dla [[n:naturalne-odnowienie-lasu|odnowień naturalnych]] [[j:jodla-pospolita|jodły]], [[b:buk-pospolity|buka]] i [[s:swierk-pospolity|świerka]], oraz dla [[g:gatunek-domieszkowy|domieszki]] gatunków światłożądnych. 
 +
 +Szerokość strefy, w której prowadzone są cięcia, w naszych warunkach określono na 150 - 200 m.
 +Szerokość strefy zależy od celu odnowienia - większy udział świerka i gatunków światłożądnych uzasadnia zwiększenie szerokości. Również skrócenie [[o:okres-odnowienia|okresu odnowienia]] wymaga poszerzenia strefy cięć. Przyjmuje się, że okres odnowienia dla strefy wyniesie 30-40 lat, na kolejnych smugach dla świerka około 10 lat, a okres wyprzedzenia dla odnowienia jodły przed świerkiem -10-20 lat.
 +
 +W pierwszym etapie cięć na części wyznaczonej strefy o szerokości około 60-100 m wykonuje się cięcia grupowe lub zakłada małe gniazda z osłoną o powierzchni około 5 a. Należy wykorzystywać przy tym istniejące kępy odnowień gatunków cienio-wytrzymałych oraz wykonywać cięcia w miejscach występowania [[d:drzewa|drzew]] nasiennych tych gatunków. W przypadku braku możliwości uzyskania odnowienia naturalnego, na utworzone gniazda należy wprowadzić [[s:sztuczne-odnowienie-lasu|odnowienie sztuczne]]. Gniazda należy rozmieszczać nierównomiernie, liczniej w pobliżu frontu cięć (brzegu drzewostanu).
 +
 +Po osiągnięciu przez odnowienie jodły i buka wysokości około 1 m, rozpoczyna się drugi etap cięć mających na celu uzyskanie odnowienia świerka. Na smudze o szerokości równej około 1 wysokości drzewostanu odnawianego wykonuje się [[c:ciecia-obsiewne|cięcie częściowe obsiewne]]. Równocześnie należy poszerzyć strefę na odległość zbliżoną do szerokości smugi i dokonać tam cięć w sposób analogiczny, jak w pierwszym etapie tej rębni.
 +Na smudze, po osiągnięciu przez odnowienie świerka wysokości około 0,5 m, wykonywane są kolejne [[c:ciecia-odslaniajace|cięcia brzegowe odsłaniające]] i [[c:ciecia-uprzatajace|uprzątające]]. Front tych cięć powinien być dostosowany do stanu odnowień gatunków cieniowytrzymałych. Nadając mu kształt zatokowy, falisty, uzyskujemy dogodne warunki dla odnowień wszystkich gatunków drzew.
 +
 +W ostatnim etapie omawianej rębni na powierzchni odsłoniętej (smuga zewnętrzna) powstają warunki dla odnowienia gatunków światłożądnych ([[s:sosna-zwyczajna|sosna]], [[m:modrzew-europejski|modrzew]]). W przypadku braku [[s:samosiew|samosiewów]] gatunki te wprowadza się sztucznie w formie [[u:uzupelnienia|uzupełnień]].
 +
 +Nawrót cięć na kolejnych smugach wynosi około 5 lat i powinien być dostosowany do lat nasiennych. Według Twaroga (1990) w korzystnych warunkach siedliskowych postęp cięć może wynosić do 60 m na dziesięciolecie. W wyższych położeniach górskich należy się liczyć ze znacznie wolniejszym tempem przesuwania się frontu cięć, ograniczającym się nawet do 30 m na dziesięciolecie.
 +----
 +Źródło:\\ Eugeniusz Bernadzki "Cięcia odnowieniowe" Warszawa 2000\\ [[z:zasady-hodowli-lasu|Zasady hodowli lasu]]
r/rebnia-stopniowa-gniazdowo-smugowa-ivb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)