Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rebnia-stopniowa-gniazdowa-udoskonalona-ivd [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IV d ======
  
 +Celem tej [[r:rebnia|rębni]] jest kształtowanie złożonej [[b:budowa-pionowa-drzewostanu|budowy pionowej]] i poziomej [[d:drzewostan|drzewostanu]]. Główne zastosowanie znajduje w drzewostanach wielogatunkowych. Służy do elastycznego stosowania różnych form cięć na małych powierzchniach i [[n:naturalne-odnowienie-lasu|odnowienia naturalnego]] oraz [[s:sztuczne-odnowienie-lasu|sztucznego]] drzewostanów wielogatunkowych. Zapewnia utrzymanie ładu przestrzenno-organizacynego. 
 +
 +Dopuszczalne wszystkie rodzaje cięć, także zręby zupełne, jednak wyłącznie na małych powierzchniach, okres odnowienia  - średni do długiego, 30-50 lat.
 +
 +Rębnię gniazdową udoskonaloną charakteryzują następujące cechy:
 +  - Odnowienie [[l:las|lasu]] włączone jest w system gospodarowania, oparty na zasadzie stałego popierania najwartościowszych elementów drzewostanu. Kolejno następują po sobie zabiegi pielęgnacyjne w [[m:młodnik|młodniku]] i [[t:tyczkowina|tyczkowinie]], a później [[t:trzebiez|trzebieże]] selekcyjne oraz szereg cięć odnowieniowych.
 +  - W procesie odnowienia wykorzystuje się wszystkie rodzaje [[s:samosiew|samosiewu]] i [[u:uprawa-lesna|uprawy sztucznej]]. Odnowienie rozpoczyna się inicjowaniem samosiewów na małych powierzchniach, grupach i kępach, zlokalizowanych w pobliżu granic transportu.
 +  - Istnieje swoboda w wyborze [[e:elementy-techniczne-rebni|rodzaju cięcia]], który zależy od siedliska, drzewostanu macierzystego i odnawianych [[g:gatunek|gatunków]]. W poszczególnych partiach drzewostanu mogą być stosowane wszystkie cięcia (częściowe, przerębowe i zupełne na bardzo małych powierzchniach) obok siebie i po sobie, przeważnie grupowo i kępowo. Przy stosowaniu cięć grupowych i długim okresie odnowienia budowa pionowa uzyskanych drzewostanów zbliżona jest do budowy pionowej lasu przerębowego.
 +  - Koleje rębności nie są ustalane. Nie określa się z góry długości trwania [[o:okres-odnowienia|okresu odnowienia]].
 +
 +Rębnia gniazdowa udoskonalona polega na zakładaniu ośrodków odnowieniowych w formie gniazd i kęp w drzewostanie przysposobionym przez długi okres [[c:ciecia-przygotowawcze|cięć przygotowawczych]]. Odnowienie przesuwa się w stronę dróg wywozowych przy ścisłym przestrzeganiu zasad ładu przestrzennego. W zależności od ekologicznych wymagań gatunków odnawianych stosuje się cięcia gniazdowe, cięcia częściowe lub cięcia smugowe. Odnowienie naturalne uzupełnia się sztucznie, aby osiągnąć docelowy [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|skład gatunkowy drzewostanu]]. Równocześnie z odnawianiem drzewostanu prowadzi się w kępach podrostu i na całym drzewostanie zabiegi pielęgnacyjne w celu otrzymania maksymalnego przyrostu [[d:drewno|drewna]] najlepszej jakości. Zabiegi gospodarcze przeprowadza się zazwyczaj w nawrocie 3-5 lat.
 +
 +Rębnię gniazdową udoskonaloną stosuje się w różnych warunkach siedliskowych i zmieniających się w czasie i przestrzeni warunkach odnowienia. Powstały w jej wyniku drzewostan odznacza się zróżnicowaną strukturą wysokościową i gatunkową.
 +
 +W Polsce rębnia ta może być stosowana w lasach dolnoreglowych i podgórskich. Wielką zaletą tej rębni jest możliwość hodowania drzew światłożądnych - [[s:sosna-zwyczajna|sosny]], a przede wszystkim [[m:modrzew-europejski|modrzewia]], stanowiącego w lasach górskich bardzo cenną [[g:gatunek-domieszkowy|domieszkę]] do [[s:swierk-pospolity|świerka]], [[j:jodla-pospolita|jodły]] i [[b:buk-pospolity|buka]].
 +Wielka elastyczność postępowania pozwala na prowadzeniu rębni gniazdowej udoskonalonej w różnych warunkach siedliska i drzewostanu. Rębnia ta spełnia w optymalnym stopniu wszystkie zadania wodo- i glebochronne oraz pielęgnacyjne w stosunku do zapasu i przyrostu.
 +----
 +Źródło:\\ Eugeniusz Bernadzki "Cięcia odnowieniowe" Warszawa 2000\\ Elżbieta Murat "Poradnik hodowcy lasu" Warszawa 1999\\ [[z:zasady-hodowli-lasu|Zasady hodowli lasu]]
r/rebnia-stopniowa-gniazdowa-udoskonalona-ivd.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)