Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rebnia-przerebowa-ciagla-v [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rębnia przerębowa (ciągła) (V) ====== 
 +
 +Rębnia przerębowa (ciągła) (V) polega na prowadzeniu w sposób ciągły cięcia przerębowego na całej powierzchni [[d:drzewostan|drzewostanu]] (powierzchni kontrolnej). Proces [[n:naturalne-odnowienie-lasu|odnowienia naturalnego]] odbywa się nieprzerwanie, a naloty i podrosty korzystają trwale z osłony drzewostanu. Drzewostan zagospodarowany rębnią przerębowa powinien cechować się równomiernym rozmieszczeniem zapasu na całej powierzchni, [[z:zwarcie-drzewostanu|zwarciem]] pionowym lub schodkowym oraz maksymalnym wypełnieniem przestrzeni [[k:korona|koronami]] [[d:drzewa|drzew]] w różnym [[w:wiek-drzewostanu|wieku]].
 +
 +[[r:rebnia|Rębnię]] przerębową zaleca się stosować przede wszystkim w litych drzewostanach [[j:jodla-pospolita|jodłowych]], a ponadto w drzewostanach mieszanych [[g:gatunek|gatunków]] cienioznośnych o budowie wielopiętrowej (złożonych z jodły, [[b:buk-pospolity|buka]] i [[s:swierk-pospolity|świerka]]) z dużą przewagą jodły. Rębnię tę można stosować również w drzewostanach świerkowych w strefie górnej granicy [[l:las|lasu]] (na siedliskach [[b:bor-wysokogorski-bwg|boru wysokogórskiego]]) gdzie powinna ona tworzyć grupową [[s:struktura-drzewostanu|strukturę drzewostanu]] (roty górskie).
 +
 +Przy prowadzeniu rębni przerębowej należy kierować się następującymi zasadami:
 +  * [[e:elementy-techniczne-rebni|cięcia przerębowe]] przeprowadza się w całym drzewostanie jednocześnie co 5-10 lat (przyjęty okres nosi nazwę obiegu cięć)
 +  * każde cięcie łączy w jeden zabieg hodowlany użytkowanie, [[p:pielegnowanie-lasu|pielęgnowanie]] i odnowienie lasu, pozostawiając drzewostan trwale w zwarciu pionowym. W szczególności cięcia przerębowe spełniają następujące zadania:
 +       * użytkowanie drzew dojrzałych do wyrębu,
 +       * prowadzenie selekcji pozytywnej z usuwaniem [[d:drzewa|drzew]] zbędnych lub szkodliwych dla otoczenia,
 +       * zapewnienie trwałej struktury przerębowej przez tworzenie warunków wzrostu dla nalotów i podrostów o różnym wieku, co prowadzi do maksymalnego wypełnienia biomasą przestrzeni nad [[g:gleba-lesna|glebą]].
 +       * inicjowanie odnowienia naturalnego przez stwarzanie coraz to nowych ośrodków oświetlenia dna lasu;
 +  * nie powiększa się powstałych grup i kęp odnowienia, prowadząc w nich jedynie zabiegi pielęgnacyjne; drzewa do usunięcia wyznacza się pojedynczo, przy czym zaleca się ustalanie etatu miąższościowego metodą kontrolną (pomiarów okresowych zapasu i przyrostu) w wysokości nieprzekraczającej bieżącego przyrostu miąższości grubizny, z pobieraniem etatu w 1-2 cięciach w 10-leciu; drzewa do wycięcia wyznacza się w okresie wegetacyjnym, a ścinkę i zrywkę wykonuje w okresie zimowym, w czasie zalegania grubej pokrywy śnieżnej;
 +  * obieg cięć zależy w tej rębni głównie od siedliska, [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|składu gatunkowego]] i wielkości drzewostanu oraz od stanu i gęstości sieci dróg wywozowych.
 +
 +
 +----
 +Źródło: [[z:zasady-hodowli-lasu|Zasady hodowli lasu]]
 +
  
r/rebnia-przerebowa-ciagla-v.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)