Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rebnia-czesciowa-smugowa-iic [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rębnia częściowa smugowa II c ======
 +
 +Szerokość powierzchni manipulacyjnej (smugi) do 30 m, szerokość odnawianej strefy 80-150 m, ogólna powierzchnia manipulacyjna nie powinna przekraczać 3 ha.
 +
 +Między [[r:rebnia-czesciowa-wielkopowierzchniowa-IIa| rębnią częściową wielkopowierzchniową]] a [[r:rebnia-czesciowa-pasowa-IIb|rębnią częściową pasową]] i smugową nie ma zasadniczej różnicy w technice cięć. Zarówno na pasach szerokości ok. 50 m, jak i na smugach szerokości ok. 25 m, proces odnowienia przechodzi przez stadium [[c:ciecia-przygotowawcze|przygotowawcze]], [[c:ciecia-obsiewne|obsiewne]], [[c:ciecia-odslaniajace|odsłaniające]] i [[c:ciecia-uprzatajace|uprzątające]].
 +
 +Odnowienie zaczyna się od cięć przygotowawczych na pierwszym, pojedynczym pasie (lub smudze), zlokalizowanym na gospodarczo najkorzystniejszej stronie [[d:drzewostan|drzewostanu]]. Gdy ten pas (lub smuga) wejdzie w stadium cięć obsiewnych i odsłaniających, zakłada się obok niego drugi pas (lub smugę), który poddaje się cięciom przygotowawczym. Z kolei, gdy pierwszy pas (lub smuga) znajdzie się w stadium cięć uprzątających, na drugim pasie (lub smudze) przeprowadza się cięcia obsiewne i odsłaniające, a na trzecim, świeżo założonym pasie (lub smudze) rozpoczyna się cięcia przygotowawcze. W ten sposób w drzewostanie jest zawsze pewna liczba pasów lub smug, które następują kolejno po sobie w strefach szerokości około 80-150 m.
 +
 +Odpowiednio do mniejszej powierzchni manipulacyjnej, czas trwania pierwszego i trzeciego stadium odnowienia ulega znacznemu skróceniu.
 +Często rezygnuje się świadomie z pełnego [[s:samosiew|samosiewu]] na pasach lub smugach i stosuje się uzupełniająco [[s:sztuczne-odnowienie-lasu|odnowienie sztuczne]]. Wskutek tego cząstkowy [[o:okres-odnowienia|okres odnowienia]] obejmuje przeważnie tylko 8-10 lat, a ogólny okres odnowienia wynosi wielokrotność tych liczb, zależnie od liczby pasów lub smug - (10-30 lat).
 +Ograniczenie cięć częściowych do pasów lub smug zmniejsza znacznie prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnych skutków nieudanego odnowienia, jak również niebezpieczeństwo wiatrołomów w drzewostanie macierzystym, gdyż w odnowieniu znajduje się zawsze tylko mała część drzewostanu. Także [[u:uzupelnienia|uzupełnienie]] sztuczne jest łatwiejsze i prostsze, straty w przyroście są mniejsze, gdyż nieobsiane fragmenty mogą być natychmiast wypełnione siewem lub sadzeniem.
 +
 +[[r:rebnia|Rębnia]] częściowa pasowa ma zastosowanie w drzewostanach [[s:swierk-pospolity|świerkowych]] i świerkowo-[[s:sosna-zwyczajna|sosnowych]], głównie na Pomorzu i w północno-wschodniej części kraju.
 +Rębnia częściowa smugowa przydatna jest przede wszystkim w drzewostanach świerkowych rosnących w korzystnych położeniach, nie wystawionych na wiatry.
 +----
 +Źródło: Elżbieta Murat "Poradnik hodowcy lasu" Warszawa 1999
  
r/rebnia-czesciowa-smugowa-iic.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)