Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rebnia [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rębnia ======
 +
 +Rębnia określa zespół zasad i czynności z zakresu użytkowania [[l:las|lasu]], mających na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków dla odnowienia właściwych [[g:gatunek|gatunków]] [[d:drzewa|drzew]] i uzyskania pożądanej budowy [[d:drzewostan|drzewostanu]].
 +
 +Przez „rębnię" rozumie się sposób prowadzenia cięć w użytkowaniu rębnym drzewostanu, połączony zazwyczaj ze swoistymi sposobami odnowienia i pielęgnowania. Rębnia modyfikuje czynniki siedliskowe w drzewostanie, wpływa w pierwszym rzędzie na jego piętrowość oraz zapewnia pożądany [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|skład gatunkowy]], formę zmieszania i [[w:wiek-drzewostanu|strukturę wiekową]] przyszłego drzewostanu. Rębnie uściślają postępowanie gospodarcze, nadają kierunek odnowieniu i przyszłej [[s:struktura-drzewostanu|strukturze drzewostanów]] oraz wpływają pośrednio na wydajność siedliska, stwarzając prawidłowe podstawy do zwiększenia wydajności lasu.
 +Rębnia to świadome powiązanie działań, które mają na celu nie tylko wyrąb drzew dokonywany dla pozyskania [[d:drewno|drewna]], ale również muszą zagwarantować powstanie odpowiednich warunków wzrastania i rozwoju drzew poddawanym tym działaniom drzewostanie. 
 +
 +Przy stosowaniu rębni chodzi o stworzenie optymalnych warunków dla:
 +  * powstania z samosiewu, siewu lub sadzenia młodego pokolenia lasu składającego się z odpowiednich dla danego siedliska [[g:gatunek|gatunków]] drzew;
 +  * wzrostu i rozwoju nowego pokolenia lasu, zgodnie z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych, tworzących go gatunków drzew i w kolejnych ich fazach rozwojowych;
 +  * uzyskania pożądanej, odpowiednio skomplikowanej poziomo i [[b:budowa-pionowa-drzewostanu|pionowo budowy drzewostanu]].
 +
 +Decyzja o wyborze rębni powinna uwzględniać aktualny stan drzewostanu a jednocześnie zapewniać możliwość zrealizowania zaplanowanego, gospodarczego typu drzewostanu, właściwego dla danych warunków siedliskowych.
 +
 +W każdej rębni można wyróżnić charakteryzujące ją właściwości, które dotyczą:
 +  * techniki prowadzenia cięć ([[e:elementy-techniczne-rębni|elementy techniczne]]),
 +  * wielkości, kształtu i położenia powierzchni, na której prowadzona jest rębnia ([[e:elementy-przestrzenne-rebni|elementy przestrzenne]]),
 +  * powtarzalności wykonywanych cięć ([[e:elementy-czasowe-rebni|elementy czasowe]]).
  
r/rebnia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)