Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

r:rankery [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rankery ======
 +
 +
 +Są to [[g:gleba-lesna|gleby]] płytkie, szkieletowe, wytworzone z litych skał kwaśnych, bezwęglanowych piaskowców fliszowych oraz granitu. 
 +
 +Lita skala występuje w nich głębiej jak 10 i płycej niż 50 cm od powierzchni. Duży udział szkieletu, [[o:odczyn-gleby|odczyn]], [[b:barwa-gleby|barwa]] w górnej części [[p:profil-glebowy|profilu]] są związane z podłożem skalnym. 
 +
 +Mogą posiadać poziom diagnostyczny //albic, spodic, cambic// lub niektóre cechy wymienionych poziomów, określane jako (//proto//) //albic//, (//proto//) //spodic// i (//proto//) //cambic//, których obecność lub brak w profilu, jak również poziom butwinowy, są podstawą wydzielania podtypów. 
 +
 +Podobnie jak [[g:gleby-inicjalne-skaliste-litosole|litosole]] - występują głównie w górach. Występują w strefie przejściowej od muraw alpejskich przez strefę kosodrzewiny do świerczyn regla górnego. 
 +
 +Są tu porastane przez [[k:karpacki-zespół-kosówki|karpacki zespół kosówki]] (//Pinus mughi carpaticum//), [[g:górnoreglowy-bór-sudecki|sudecką świerczynę górnoreglową]] (//Plagiothecio-Piceetum hercynicum//), [[g:gornoreglowy-bor-karpacki|karpacką świerczynę górnoreglową]] (//Plagiothecio-Piceetum tatricum//), kwaśną buczynę górską (//Luzulo nemorosae - Fagetum//), a także połoninowe traworośla trzcinnika leśnego z [[b:borowka-czarna|borówką czernicą]] (//Calamagrostietum arundinaceae/Melampyre Vaccinietum//). Są to zwykle tereny objęte ochroną i nie podlegają klasyfikacji siedliskowej dla potrzeb gospodarki leśnej. Sporadycznie występują w niższych położeniach górskich wśród innych gleb porośniętych [[d:drzewostan|drzewostanami]], tworząc małe płaty ściśle związane z płytko zalegającą litą, kwaśną skałą.
  
r/rankery.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)