Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:przebarwienia [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Przebarwienia roślin ======
 +
 +Przez **przebarwienia** lub **plamistości** rozumie się wszelkie odchylenia w barwie jakichkolwiek miejsc na powierzchni bądź wewnątrz chorej rośliny w porównaniu z zabarwieniem rośliny zdrowej. Ze względu na ogromną różnorodność przebarwień dzieli się je zwykle na szereg grup.
 +
 +Jeżeli przebarwienia mają postać jednolitych, z reguły na danym narządzie nie powtarzających się plam, które przeważnie mają niewyraźne brzegi oraz wykazują tendencję do stałego powiększania się, aż do ogarnięcia całej powierzchni porażonego narządu, nazywamy je **przebarwieniami niekształtnymi**. Natomiast jeśli przebarwienia występują na chorym narządzie z reguły wielokrotnie (powtarzają się) i po dojściu do określonych rozmiarów już się dalej nie powiększają, ich kontury zaś są wyraźne, mamy do czynienia z **przebarwieniami kształtnymi**. Jeżeli takie plamy są mniej więcej jednakowego kształtu i wielkości, nazywamy je **jednorodnie kształtnymi**, w przeciwieństwie do **niejednorodnie kształtnych**. Gdy przebarwienie dotyczy tylko powierzchni narządu lub obejmuje najwyżej także tkankę okrywającą (skórkę, korek), mówimy o **przebarwieniach powierzchniowych**, gdy natomiast ogarnia także głębiej leżące tkanki, mamy do czynienia z **przebarwieniami plastycznymi** albo **wgłębnymi**. Te ostatnie, w zależności od położenia ich powierzchni w stosunku do powierzchni sąsiednich zdrowych części rośliny-gospodarza, mogą być **plastyczno-zwykłe** (obydwie powierzchnie na jednym poziomie), **plastyczno-wklęsłe** (powierzchnia przebarwiona leży niżej niż nie przebarwiona) i **plastyczno-wypukłe** (powierzchnia przebarwiona leży wyżej niż nie przebarwiona). Wreszcie przebarwienia mogą być jednobarwne, a więc tylko białe, tylko żółte itd., oraz dwu- lub wielobarwne (gdy wchodzą w rachubę dwie lub więcej barw), pod względem zaś występowania w stosunku do siebie przebarwienia (kształtne) mogą być **oddzielne** (pojedyncze) lub **zlewne** (łączne), tzn. łączące się brzegami.
 +
 +Warto zaznaczyć, że jeżeli przebarwienia są następstwem obumarcia tkanek (zwykle chodzi w tym wypadku o plamy ciemne: brązowe, brunatne, czarne itp.) nazywamy je **nekrotycznymi**, a jeżeli następstwem nagromadzenia się na powierzchni lub we wnętrzu rośliny narządów sprawcy choroby — przebarwieniami **etiologicznymi**.
 +
 +Przebarwienia mogą być powodowane przez procesy chorobowe różnego rodzaju, w przypadku przebarwień nekrotycznych także przez określone procesy pośmiertne przebiegające w odnośnych tkankach w określonych warunkach środowiskowych. Zróżnicowanie przebarwień obserwowane w następstwie chorób pasożytniczych wynika w znacznej mierze z typu odporności na choroby reprezentowane przez rośliny.
 +
 +----
 +Źródło: Karol Mańka "Fitopatologia leśna" PWRiL Warszawa 1998
  
p/przebarwienia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)