Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:profil-glebowy [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Profil glebowy ======
  
 +**Profil glebowy** powstał w wyniku działania zespołu czynników glebotwórczych, to znaczy procesów zmieniających [[s:skaly-macierzyste-gleb|skałę macierzystą]]. 
 +
 +Procesy te wiodą do zróżnicowania [[g:gleba-lesna|gleb]] w strefy o zróżnicowanych właściwościach. Nazywamy je **poziomami genetycznymi gleb**, które przeważnie układają się równolegle do powierzchni ziemi.
 + 
 +Profil glebowy jest pionowym przekrojem odsłaniającym morfologię danej gleby łącznie z przylegającą częścią skały macierzystej. Z biegiem czasu profil glebowy, początkowo mniej lub bardziej jednolity, ulega zróżnicowaniu na [[p:poziomy-glowne-glebowe|poziomy]]. 
 +
 +Poziomy te nazywa się poziomami zróżnicowania lub poziomami genetycznymi. Rodzaj i układ poziomów genetycznych w profilu glebowym oraz sposób ich wzajemnego kontaktu są charakterystyczne dla poszczególnych typów i podtypów gleb i stanowią ważne rozpoznawcze dla [[p:poziomy-diagnostyczne-gleb|diagnostyki]] i systematyki gleb.
 +
 +Do cech wyróżniających poziom genetyczny gleby należą: [[b:barwa-gleby|barwa]], [[m:miazszosc-gleby|miąższość]], [[s:struktura-gleby|struktura]], [[u:uziarnienie-gleby|uziarnienie]], obecność lub brak określonych substancji (np. [[s:substancja-organiczna-gleby|materia organiczna]], węglany, sole rozpuszczalne i inne). 
 +
 +Wyróżnia się również warstwy glebowe, mineralne i/lub organiczne występujące na powierzchni albo pod powierzchnią gleby, równolegle do powierzchni ziemi, wytworzone w procesach geologicznych, biologicznej akumulacji, a także antropogeniczne, łatwo rozpoznawalne. 
 +
 +Identyfikacja i oznakowanie poziomów genetycznych oraz warstw glebowych są dokonywane według zasad umownych, przyjętych i zalecanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze, World Reference Base for Soil Resources (WRB) z roku 1994, a także według doświadczenia gleboznawców polskich. 
 +
 +Genetyczne poziomy glebowe nie są równoznaczne z diagnostycznymi poziomami glebowymi, które definiuje się na podstawie zespołu skwantyfikowanych cech oraz właściwości wyróżniających, a także określających sytuację taksonomiczną rozpatrywanej gleby w randze [[t:typ-gleby|typu]] i [[p:podtyp-gleby|podtypu]].
p/profil-glebowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)