Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:prochnica-torfowa [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Próchnica torfowa ======
 +
 +Próchnica torfowa powstaje w torfotwórczym procesie z częściowo rozłożonej, torfiejącej materii roślinnej, w warunkach bardzo silnego stałego uwilgotnienia i trwałej anaerobiozy. 
 +
 +W zależności od warunków powstawania i rodzaju roślinności wyróżnia się trzy zasadnicze typy próchnicy torfowej, czyli torfu:
 +
 +  * **torf wysoki** (sfagnowy) - silnie kwaśny, oligotroficzny, powstały z mchów torfowców w warunkach wód zastojowych, głównie opadowych; wiążą się z nim borowe siedliska bagienne;
 +  * **torf przejściowy** - o właściwościach pośrednich między torfem wysokim a niskim, mezotroficzny, powstały przy niedostatecznym przepływie wody ubogiej w składniki pokarmowe, często też na torfowiskach niskich po ustaniu przepływu wody, spotykany także na obwodzie torfowisk wysokich; wiążą się z nim bagienne siedliska borów mieszanych i lasów mieszanych;
 +  * **torf niski** - słabo kwaśny do obojętnego, powstały z roślinności zbiorowisk olszynowych, brzozowych, szuwarowych, trawiastych i innych w warunkach przepływowych wód glebowo-gruntowych, często także okresowo zalewowych (napowierzchniowych), zazwyczaj częściowo zamulony, silnie rozłożony, gruzełkowaty, mezo- i eutroficzny; wiążą się z nim siedliska olsowe i olsowo - jesionowe.
  
p/prochnica-torfowa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)