Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:prochnica-glebowa [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Próchnica glebowa ======
 +
 +Swoistą formą substancji organicznej w [[g:gleba-lesna|glebie]] jest **próchnica glebowa**, która jest naturalną mieszaniną (kompleksem) różnych [[s:substancja-organiczna-gleby|substancji organicznych]] i mineralno-organicznych, gromadzących się w glebie oraz na jej powierzchni i będących różnymi stadiami naturalnego przetworzenia ([[h:humifikacja|humifikacji]]) szczątków roślin i zwierząt, głównie pod wpływem organizmów glebowych.
 +
 +Próchnica wywiera dodatni wpływ na tworzenie się wodoodpornej struktury gleb, korzystnych stosunków wodno-powietrznych oraz termicznych. 
 +
 +W glebach piaszczystych próchnica działając jako lepiszcze strukturotwórcze zwiększa ich zwięzłość. Pod wpływem próchnicy zmniejsza się w tych glebach przemieszczanie cząstek drobnych do dolnych części profilów glebowych. W glebach o cięższym składzie mechanicznym próchnica wpływa na zmniejszenie się ich zwięzłości. 
 +
 +Substancja organiczna wpływa na zdolności [[s:sorpcja-gleby|sorpcyjne]] i na kształtowanie się zasobności gleb. Swoiste związki próchniczne stanowią istotną część składową kompleksu sorpcyjnego, którego zdolność chłonna przewyższa znacznie [[p:pojemnosc-sorpcyjna-gleby|pojemność sorpcyjną]] jego części mineralnej. 
 +
 +Związki próchniczne zwiększają też zdolności [[w:wlasciwosci-buforowe-gleb|buforowe]] gleb, regulując [[o:odczyn-gleby|odczyn]] ich roztworów oraz stężenie składników pokarmowych. 
 +
 +Związki humusowe są poważnym źródłem węgla i azotu, które to składniki w toku rozkładu próchnicy zostają uwalniane, przechodząc w dwutlenek węgla, amoniak i inne składniki proste.
  
p/prochnica-glebowa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)