Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:prace-przygotowawcze [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Prace przygotowawcze**
 +
 +Przed przystąpieniem do ścinki i obalania [[d:drzewa|drzew]] należy:
 +  - Wyznaczyć i oznaczyć szlaki operacyjne (technologiczno-zrywkowe lub zrywkowe) na powierzchni cięć. Oznaczenia proponuje się dokonać taśmą papierową na drzewach pozostających po jednej stronie szlaku tak, aby pozostały one także na czas zrywki drewna.
 +  - Podzielić powierzchnię cięć na działki robocze, jeżeli przewiduje się na niej pracę więcej niż jednego zespołu roboczego. Podziału dokonać w taki sposób, aby odległość między stanowiskami roboczymi w każdej fazie prac nie była mniejsza niż dwie wysokości drzew. Na działce można zatrudniać tylko jeden zespół roboczy. W terenie górskim granice działek powinny przebiegać prostopadle do warstwie. Granice działek powinny być wyraźnie oznaczone, tak aby z jednego oznaczenia były dobrze widoczne dwa sąsiednie oznaczenia (np. taśmą papierową w kolorze odmiennym niż szlaki, zawieszaną na drzewach pozostających lub ścinanych w końcowej fazie prac na zrębie zupełnym).
 +  - Wyznaczyć ogólne kierunki obalania drzew na działkach, mając na uwadze: [[t:wyrozniki systemow|metodę pozyskiwania drewna]], konfigurację terenu, nachylenie większości drzew, przebieg szlaków operacyjnych, kierunek zrywki, [[m:Maszyny do zrywki drewna|rodzaj środków zrywkowych]] oraz wymagania hodowli i ochrony lasu. W terenach górskich uwzględnić, że ze ścinką należy postępować od dołu w górę stoku, a drzewa obalać zasadniczo w dół stoku. Obalanie po warstwicy jest dopuszczalne, jeżeli istnieje zabezpieczenie przed stoczeniem się drzewa, np. płaski odcinek stoku, inne drzewa stojące. Obalanie w górę stoku można prowadzić tyko wyjątkowo, pod warunkiem pewności, że drzewo utrzyma się na stoku, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 +  - Zapoznać osoby uprawnione do wstępu na powierzchnię cięć z istniejącymi zagrożeniami i strefami zagrożenia, organizacją pracy, przebiegiem granic działek, kierunkami obalania drzew.
 +  - Drogi i ścieżki leśne przebiegające przez powierzchnię cięć zamknąć dla ruchu publicznego na okres ścinki i obalania drzew, z podaniem na tablicach przyczyny zakazu (np. Ścinka drzew. Zakaz wstępu). Przy drogach i ścieżkach przebiegających w pobliżu powierzchni cięć ustawić tablice ostrzegawcze, ustawione dalej niż 100-150 m od jej granic. Jeżeli nie ma objazdu lub prace wykonywane są przy drodze publicznej, to na drodze ustawić posterunek regulujący ruch na zagrożonym odcinku, w porozumieniu z odpowiednim urzędem. Między kierującymi ruchem na drodze, a pracującymi na powierzchni cięć ustalić ścisłe zasady porozumiewania. Kierujący ruchem na drodze muszą posiadać znak „stop".
 +
 +
 +----
 +Źródło: Praca zbiorowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
  
p/prace-przygotowawcze.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)