Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:pozyskiwanie-drewna [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Pozyskiwanie drewna ======
 +
 +{{ :wiki:175105144_harvester041-30.jpg?420x290|Pozyskiwanie drewna}}
 +Pozyskiwaniem drewna nazywamy całokształt gospodarczej działalności człowieka, której celem jest pobranie z [[l:las|lasu]] surowca drzewnego i przekształcenie go w towar rynkowy - „drewno okrągłe", zwane również „surowcem drzewnym". 
 +
 +W skład pozyskiwania wchodzą wszystkie czynności od przygotowania planu cięć poprzez prace zrębowe, transportowe aż po przekazanie [[d:drewno|drewna]] nabywcy. Pozyskiwanie drewna jest więc procesem produkcyjnym obejmującym wszystkie świadome czynności człowieka i jego reakcje naturalne, których celem jest wyprodukowanie towaru rynkowego.
 +Pozyskiwanie drewna jest silnie związane z innymi działami gospodarki leśnej, a głównie z [[h:hodowla-lasu|hodowlą lasu]], której jednym z głównych celów jest wyhodowanie zdrowych, dobrych i zasobnych [[d:drzewostan|drzewostanów]]. Znane jest wśród leśników stwierdzenie, że cięcia i odnowienia są synonimami. Pozyskiwanie więc musi być prowadzone w sposób umożliwiający odnowienie lasu i ponowne wyhodowanie nowego drzewostanu dostosowanego do środowiska. O koniecznej jedności użytkowania i hodowli lasu świadczy również zaliczanie pojęcia „[[r:rebnia|rębnia]]" do obydwu tych dziedzin gospodarki leśnej'.
 +
 +Pozyskiwanie związane jest jednak również z działalnością rynkową i analiza rynku, zwana u nas „marketingiem", wywiera na nie znaczny wpływ. Prowadzenie cięć, zwłaszcza w drzewostanach rębnych, ma sens wówczas, gdy istnieje możliwość opłacalnego zbytu wytworzonego towaru - drewna okrągłego.
 +
 +Pozyskiwanie drewna jest również działem nauki użytkowania lasu. Obejmuje ono czynności i metody stosowane przy wyrębach, wyróbce sortymentów, ich transporcie i przechowywaniu, włączając w to wszystkie czynności przygotowawcze i zakończeniowe, również o charakterze administracyjno-biurowym. Nauka ta objaśnia również teoretyczne podstawy zjawisk zachodzących przy pozyskiwaniu, tłumaczy zależności zachodzące między poszczególnymi elementami procesu i podaje teoretyczne wskazówki umożliwiające optymalne decyzje przy organizacji całego procesu produkcyjnego.
 +Procesy produkcyjne mogą być proste lub złożone. Procesy proste, do których należy pozyskiwanie drewna, polegają na wytwarzaniu wyrobów prostych, wykonanych z jednego materiału przez poddanie go niewielkiej liczbie operacji. Procesy złożone obejmują procesy cząstkowe i procesy montażowe (np. produkcja [[p:pilarka-lancuchowa|pilarek]]).
 +
 +W uproszczeniu przyjmuje się, że procesy produkcyjne składają się z operacji pomocniczych (przygotowawczych i zakończeniowych), z operacji technologicznych i operacji transportowych. Do procesów pomocniczych zaliczamy wszystkie czynności, których celem jest przygotowanie pozyskiwania (np. opracowanie planu cięć, szacunki brakarskie, zakup sprzętu i materiałów, serwis, ewidencja wytworzonego drewna okrągłego itp.).
 +----
 +Źródło: Laurow Z. "Pozyskiwanie drewna" Warszawa 1999
 +
  
p/pozyskiwanie-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)