Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:poziomy-diagnostyczne-gleb [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Poziomy diagnostyczne gleb ======
 +
 +Dążenie do obiektywizmu w diagnozowaniu gleb stało się przyczyną poszukiwania w profilu takich mierzalnych, ilościowych kryteriów diagnostycznych, które byłyby podstawą zaliczenia gleby do określonej jednostki systematycznej. 
 +
 +Poziomy genetyczne, wyróżniające się ściśle zdefiniowanymi właściwościami ilościowymi, uzyskanymi uzgodnioną metodyką analityczną, to **poziomy diagnostyczne**. Są one podstawą wydzielenia typu gleby.
 +
 +Poziomy diagnostyczne gleb do klasyfikacji [[g:gleba-lesna|gleb leśnych]] opracowano na podstawie klasyfikacji WRB (World Reference Base) i Systematyki gleb Polski (1989). 
 +
 +Najważniejszą funkcję w klasyfikacji gleb leśnych odgrywają podpowierzchniowe poziomy diagnostyczne. Najszersze zastosowanie w diagnozowaniu typów gleb leśnych mają poziomy podpowierzchniowe: 
 +
 +  * //albie// (poziom bielicowania w [[g:gleby-bielicowe|glebach bielicowych]]), 
 +  * //spodic// (poziom wmycia w glebach bielicowych), 
 +  * //luvic// (poziom przemywania w [[g:gleby-plowe|glebach płowych]]), 
 +  * //argic// (poziom wzbogacenia w glebach płowych), 
 +  * //cambic// ([[p:poziom-brunatnienia|poziom brunatnienia]] w [[g:gleby-brunatne|glebach brunatnych]]), 
 +  * //sideric// (poziom wzbogacony w żelazo i [[p:prochnica-lesna|próchnicę]] w [[g:gleby-rdzawe|glebach rdzawych]]), 
 +  * //gleyic// (poziom glejowy w [[g:gleby-gruntowoglejowe|glebach gruntowoglejowych]]), 
 +  * //stagnic// (poziom glejowy w [[g:gleby-opadowoglejowe|glebach opadowoglejowych]]). 
 +
 +Z poziomów powierzchniowych znaczenie diagnostyczne w naszych warunkach przyrodniczych posiadają: 
 +
 +  * //chemie// (głęboki poziom próchniczny w [[c:czarnoziemy|czarnoziemach]]), 
 +
 +  * //histic// (poziom torfowy w [[g:gleby-torfowe|glebach torfowych]]), 
 +
 +  * //melanic// (poziom murszowy w [[g:gleby-murszowe|glebach murszowych]], [[g:gleby-murszowate|murszowatych]]), 
 +
 +  * //mollic// (poziom próchnicy mullowej obecnej w wielu żyznych i bardzo żyznych glebach) , 
 +
 +  * //ochric// (zubożona próchnica mullowa obecna w glebach o przeciętnej żyzności, np. płowych, uboższych brunatnych). 
 +
 +Poziomy diagnostyczne gleb antropogenicznych zdefiniowane w Klasyfikacji gleb leśnych Polski w kartowaniu glebowym naszych lasów mają znaczenie lokalne.
 +
 +Poziomy, w których cechy diagnostyczne są wykształcone tylko częściowo, w nazwie są poprzedzane przedrostkiem (//proto//), np. (//proto//)//albic//, (//proto//)//spodic//.
  
p/poziomy-diagnostyczne-gleb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)