Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:pojemnosc-sorpcyjna-gleby [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Pojemność sorpcyjna gleby ======
  
 +
 +Miarą zdolności [[g:gleba-lesna|gleby]] do wymiennego wiązania jonów jest **pojemność sorpcyjna** wyrażana w milirównoważnikach (lub w milimolach) na 100 g gleby. 
 +
 +Natomiast stosunek procentowy sumy wchłoniętych przez glebę kationów zasadowych do pojemności sorpcyjnej jest wskaźnikiem stopnia nasycenia gleb zasadami. 
 +
 +Pojemność sorpcyjna piasków wynosi 1-10, glin 10-20, iłów do 60, a torfów nawet 150 i więcej milirównoważników na 100 g suchej masy gleby. 
 +
 +Stopień nasycenia gleby zasadami jest w kwaśnych glebach borów sosnowych z reguły mały, znacznie większy w obojętnych lub zasadowych glebach [[l:las|lasów]] liściastych. 
 +
 +Pojemność sorpcyjna i stopień nasycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi określają **buforowość gleby** czyli jej zdolność do przeciwstawiania się zmianom odczynu pod wpływem działania kwasów i zasad oraz kwaśnych lub zasadowych soli. 
 +
 +Przeważająca część gleb leśnych w Polsce należy do utworów o bardzo małej pojemności buforowej, gdyż pod lasami pozostały głównie gleby najsłabsze, w większości pozbawione węglanów, ubogie w wietrzejące krzemiany.
p/pojemnosc-sorpcyjna-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)