Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:podszyt-lesny [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Podszyt leśny ======
 +
 +Warstwa [[k:krzewy|krzewów]] (podszyt leśny) zbudowana jest bądź z krzewów właściwych ([[b:bez-czarny|bez czarny]], [[l:leszczyna-pospolita|leszczyna]], [[t:trzmielina-pospolita|trzmielina]], [[d:deren-swidwa|dereń]] itp.) bądź z roślin drzewiastych, które w normalnych warunkach wyrastają w wysokopienne [[d:drzewa|drzewa]], w niekorzystnych warunkach podlegają zahamowaniom wzrostowym i rozwojowym. Zahamowania te mogą być spowodowane ubóstwem [[g:gleba-lesna|gleby]] lub nadmiernym ocienieniem przez [[d:drzewostan|drzewostan]].
 +
 +Podszyt krzewiasty może trwale utrzymywać się w takiej postaci pod drzewostanem, gdyż spełnia wszystkie funkcje fizjologiczne dochodząc do dojrzałości generatywnej (kwitnienie i owocowanie), mimo znacznego nieraz niedoboru [[k:klimatyczne-czynniki-siedliska-swiatlo|światła]].
 +
 +Podszyt drzewiasty albo trwale utrzymuje się w warstwie krzewów albo wchodzi na lepszych siedliskach w warstwę krzewów przejściowo, by w sprzyjających warunkach świetlnych zmienić się w podszyt, a następnie w piętro drzewostanowe.
 +
 +Drzewa podszytowe nigdy nie osiągają dojrzałości generatywnej.
 +
 +Na podszyt spośród gatunków drzewiastych nadają się przede wszystkim te, które dobrze znoszą ocienienie, a więc: [[g:grab-pospolity|grab pospolity]], [[l:lipa-drobnolistna|lipa drobnolistna]], [[d:dab-szypulkowy|dąb szypułkowy]] i [[d:dab-bezszypulkowy|bezszypułkowy]], [[j:jarząb-pospolity|jarząb pospolity]], [[k:klon-pospolity|klon pospolity]], [[k:klon-jawor|klon jawor]], [[b:buk-pospolity|buk zwyczajny]], [[j:jedlica-zielona-daglezja-zielona|jedlica zielona]], [[s:świerk-pospolity|świerk pospolity]].
 +
 +Oceniając wpływ podszytów na glebę w jednakowych warunkach siedliskowych, należy stwierdzić, że jedne [[g:gatunek|gatunki]], np. buk, grab, jedlica, wpływają korzystnie, inne, np. świerk, pogarszają stosunki wodne i opóźniają przebieg procesu próchnicowania. Najcenniejsze są podszyty mieszane, wielogatunkowe.
 +
 +Dodatni wpływ warstwy krzewiastej w [[l:las|lesie]] przedstawia się następująco:
 +
 +  * podszyt chroni glebę przed erozją dzięki silnemu związaniu powierzchniowych warstw gleby gęstą siecią [[k:korzen|korzeni]],
 +  * podszyt ocieniając glebę obniża parowanie wody z powierzchni i poprawia stosunki klimatyczne wnętrza drzewostanu hamując wnikanie [[k:klimatyczne-czynniki-siedliska-wiatr|wiatru]] do wnętrza lasu,
 +  * zrzucając [[l:liscie|liście]], podszyt przyczynia się do szybkiego rozkładu akumulowanej na powierzchni gleby [[s:substancja-organiczna-gleby|substancji organicznej]],
 +  * wprowadzając w obieg [[m:makroelementy-i-mikroelementy-glebowe|związki mineralne]], podszycie leśne zapobiega [[d:degradacja-gleb|degradacji gleby]], poprawiając jej [[s:struktura-gleby|strukturę]] i skład chemiczny.
  
p/podszyt-lesny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)