Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:podsuszanie-lub-dowilzanie-nasion-do-okreslonego-poziomu-wilgotnosci [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Podsuszanie lub dowilżanie nasion do określonego poziomu wilgotności ======
  
 +Praktyk spotyka się na co dzień z zagadnieniem odwadniania lub dowilżania [[n:nasiona|nasion]]. Konieczność taka zachodzi wtedy, gdy zamierza się nasiona podsuszyć i doprowadzić ich wilgotność do poziomu odpowiedniego do przechowywania bądź też gdy chce się tę wilgotność podwyższyć, przystępując do ich przysposabiania do siewu przy kontrolowanym poziomie wilgotności.
 +
 +Sposób obliczania:
 +
 +Znając masę (ciężar) próbki, zawierającej przed podsuszeniem lub dowilżeniem pewną określoną liczbę nasion, a także znając wyjściową ich wilgotność oraz suchą masę tych nasion i przyjmując pewien docelowy poziom wilgotności, można obliczyć za pomocą jednego wspólnego wzoru masę ostateczną, którą powinna mieć próbka takiej partii o tej samej liczbie nasion.
 +
 +Znając początkową świeżą masę nasion (Śm1) i ich suchą masę (Sm) po wysuszeniu w suszarce, można obliczyć wilgotność nasion W1 (w %) ze wzoru:
 +
 +//**W1 = (Śm1 - Sm)x 100/Śm1**//
 +
 +Zamierzając doprowadzić wilgotność nasion do poziomu W2 należy określić ich masę (ciężar) końcową Śm2.
 +Zamierzona wilgotność nasion W2 (w %) przyjęta z góry, wynosi:
 +
 +//**W2 = (Śm2 - Sm) x 100/Śm2**//
 +
 +Poszukiwana masa nasion Śm2 wynika wtedy ze wzoru:
 +
 +//**Śm2 = Śm1 x (100 - W1)/100 - W2**//
 +
 +Wzór ten jest jednakowo przydatny tak do podsuszania, jak i dla dowilżania nasion. 
 +
 +Poniżej podano dwa przykłady:
 +
 +Przykład   1. Podsuszanie (odwadnianie). Wilgotność świeżo zebranej bukwi wynosi 21,4%, masa  1000 nasion 243,6 g. Zamierzone jest jej  podsuszenie do wilgotności 10%. Tak więc, jeżeli:
 +
 +Śm1 = 243,6 g, W1 = 21,4% , W2 = 10%,
 +
 +to po podstawieniu tych wartości do wzoru uzyskujemy:
 +
 +Śm2 = 243,6 x (100-21,4)/(100 - 10) = 212,7 g.
 +
 +Gdy więc podczas suszenia masa 1000 nasion spada z 243,6 do 212,7 g, wilgotność nasion ustala się na poziomie 10%.
 +
 +Przykład  2.  Dowilżanie.  Wilgotność  bukwi  przechowywanej  wynosi   10%, a masa  1000 nasion  212,7 g. Zamierzając poddać te nasiona przedsiewnemu traktowaniu (stratyfikacji bez podłoża) przy wilgotności 30%, należy je dowilżyć do tego poziomu. 
 +
 +Jeżeli więc:
 +
 +Śm1 = 212,7 g, W1 = 10%, W2 = 30%, otrzymujemy:
 +
 +Śm2 = 212,7 x (100-10)/(100-30)= 273,5 g.
 +
 +Bukiew tę należy więc stopniowo dowilżać. W momencie, gdy masa 1000 nasion dojdzie do poziomu 273,5 g, ich wilgotność wzrośnie do 30%.
p/podsuszanie-lub-dowilzanie-nasion-do-okreslonego-poziomu-wilgotnosci.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)