Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:podstawy-selekcji-drzew-lesnych [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Podstawy selekcji drzew leśnych ======
 +
 +Selekcja jest procesem nierozerwalnie związanym z istnieniem [[g:gatunek|gatunków]] i warunkującym ich trwanie. W naturalnych populacjach selekcja działa w kierunku dostosowania [[p:populacja|populacji]] do określonych warunków wzrostu (warunki glebowe, [[k:klimatyczne-czynniki-siedliska|klimatyczne]] itp.). Proces dostosowywania się jest możliwy dzięki istnieniu zmienności, która stanowi podstawę procesów zachodzących w populacjach. 
 +
 +Źródła zmienności biologicznej dzieli się na **dziedziczne** i **niedziedziczne** (genetyczne i środowiskowe).
 +
 +Podstawowymi czynnikami wywołującymi zmienność genetyczną są różnego typu **mutacje**, polegające na losowych błędach w procesie odtwarzania się kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), oraz rekombinacje występujące w procesach rozmnażania płciowego, polegające na wymianie genów (podstawowa materialna jednostka dziedziczenia) między osobnikami populacji, w wyniku czego powstają **genotypy** (zespół wszystkich genów danego organizmu) o nowych cechach.
 +
 +Podstawowym źródłem zmienności niedziedzicznej są modyfikujące wpływy środowiska, takie jak [[k:klimatyczne-czynniki-siedliska-temperatura-powietrza|temperatura]], [[k:klimatyczne-czynniki-siedliska-swiatlo|oświetlenie]], mikroróżnice glebowe oraz zależności wynikające ze współbytowania organizmów w określonym miejscu i czasie.
 +
 +Ukształtowana w wyniku naturalnych procesów dostosowawczych zmienność w obrębie gatunku stwarza możliwość prowadzenia przez człowieka ukierunkowanej **selekcji sztucznej**, polegającej na wyborze populacji i osobników o cechach pożądanych z hodowlanego punktu widzenia. W wyniku sztucznej selekcji, w odróżnieniu od **selekcji naturalnej** (doboru naturalnego), wskutek ukierunkowanego wyboru pod względem jednej lub najwyżej kilku cech, następuje zmniejszenie zróżnicowania genetycznego. Selekcję sztuczną należy prowadzić z rozwagą, gdyż działa w kierunku przeciwnym niż selekcja naturalna, gwarantująca przeżywalność gatunku. Selekcja sztuczna powinna uwzględniać potrzebę zachowania istniejącego bogactwa genetycznego.
  
p/podstawy-selekcji-drzew-lesnych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)