Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:pielegnowanie-siedliska [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Pielęgnowanie siedliska** polega na kształtowaniu takiej struktury gatunkowej i warstwowej [[d:drzewostan|drzewostanu]], która miałaby wpływ na modyfikację klimatu oraz na zachowanie lub polepszenie warunków glebowych i usprawnienie obiegu pierwiastków. 
 +
 +Drzewostan wielogatunkowy i wielopiętrowy lepiej izoluje wnętrze [[l:las|lasu]] od wpływów zewnętrznych co sprawia, że jego klimat staje się bardziej łagodny. Wyraża się to zwiększeniem ocienienia dna lasu, zwiększeniem wilgotności [[k:klimatyczne czynniki siedliska - powietrze atmosferyczne|powietrza]], zmniejszeniem wahań [[k:klimatyczne czynniki siedliska - temperatura powietrza|temperatury]]. W tych warunkach szybciej przebiega proces oczyszczania się [[d:drzewa|drzew]] oraz rozkład materii organicznej pochodzącej z drzew i [[k:krzewy|krzewów]]. Większy udział [[p:prochnica lesna|próchnicy]] oraz penetracja wierzchnich warstw [[g:gleba lesna|gleby]] przez [[k:korzen|korzenie]] różnych drzew, krzewów i roślin [[r:runo lesne|runa]] wpływa na poprawę [[s:struktura gleby|struktury gleby]]. Z kolei intensywniejszy obieg pierwiastków zwiększa [[z:żyzność gleby]].
  
p/pielegnowanie-siedliska.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)