Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:pielegnowanie-drzewostanu [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Pielęgnowanie drzewostanu** obejmuje czynności gospodarcze związane z prowadzeniem cięć pielęgnacyjnych oraz poprawianiem formy [[d:drzewa|drzew]].
  
 +__[[c:Cięcia pielęgnacyjne]]__ są podstawowym zabiegiem pielęgnowania [[d:drzewostan|drzewostanów]] oraz poprawiania jakości i wartości drzew. Zabiegi te polegają na usuwaniu z pielęgnowanego drzewostanu pewnego nadmiaru drzew w taki sposób, aby w efekcie tego zabiegu pozostające drzewa odniosły zdecydowaną korzyść.
 +
 +__[[p:Poprawianie formy drzew]]__ dotyczy indywidualnego pielęgnowania wybranych w drzewostanie drzew i polega na usuwaniu zbędnych rozgałęzień lub rozwidleń, podkrzesywaniu, skracaniu nadmiernie wydłużonych [[p:pedy|pędów]] bocznych lub powodowaniu powstawania prostych odrośli i przerzedzaniu ich skupień.
 +
 +Charakter wykonywanych prac pielęgnacyjnych zależy od okresu życia drzewostanu. 
 +
 +Wyróżnia się następujące zasadnicze okresy:
 +  * okres uprawy - obejmujący czas od założenia [[u:uprawa lesna|uprawy]] lub powstania [[n:naturalne odnowienie lasu|odnowienia naturalnego]] do nastąpienia [[z:zwarcie drzewostanu|zwarcia]];
 +  * okres [[m:mlodnik|młodnika]] - trwający od nastąpienia zwarcia do rozpoczęcia się procesu wydzielania;
 +  * okres dojrzewania drzewostanu (okres [[t:tyczkowina|tyczkowiny]] i [[d:dragowina|drągowiny]]) - przypada na okres największego nasilenia procesu wydzielania;
 +  * okres [[d:drzewostan dojrzaly|dojrzałości drzewostanu]] - gdy proces wydzielania zaczyna słabnąć.
 +
 +Wiek, w którym następuje przejście z jednego okresu do drugiego zależy od warunków siedliskowych, struktury i pochodzenia drzewostanu oraz dotychczasowego sposobu jego pielęgnowania.
 +
 +Na każdym z tych etapów konkretne zadania stawiane pielęgnowaniu lasu oraz metody postępowania są nieco odmienne. 
 +
 +Tak więc:
 +  * w okresie uprawy - na pierwsze miejsce wysuwa się zapewnienie ogółowi młodych drzewek jak najlepszych warunków wzrostu;
 +  * w okresie młodnika - zadanie polega na kierowaniu silnie napiętym procesem doboru naturalnego;
 +  * w okresie pielęgnowania starszego drzewostanu - dominują względy doboru sztucznego.
 +
 +W praktyce pielęgnacyjnej ustalono dla poszczególnych etapów rozwojowych cele częściowe, osiągane w następnych etapach, a więc:
 +  * dla prac odnowieniowych - osiągnięcie określonego odnowienia,
 +  * przy pielęgnowaniu upraw - doprowadzenie do określonego młodnika,
 +  * przy pielęgnowaniu młodnika - doprowadzenie do określonej tyczkowiny,
 +  * przy pielęgnowaniu starszych drzewostanów - doprowadzenie do określonego drzewostanu dojrzałego.
p/pielegnowanie-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)