Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:pekniecia-drewna [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Pęknięcia drewna ======
 +
 +{{ :p:pekniecia_drewna.jpg?nolink&300|}}
 +
 +Pęknięcia to wzdłużne rozdzielenia włókien [[d:drewno|drewna]] będące następstwem naprężeń przekraczających [[w:wytrzymalosc-drewna-na-zmeczenie|wytrzymałość drewna]] na rozciąganie lub ściskanie. 
 +
 +W drewnie okrągłym pęknięcia mogą powstawać wskutek:
 +  * naprężeń powstałych pod działaniem sił zewnętrznych, najczęściej w drzewach rosnących (wiatr, okiść);
 +  * naprężeń powstałych w wyniku nierównomiernego wysychania drewna ściętego;
 +  * zakłóceń równowagi naprężeń istniejących w drzewie rosnącym podczas ścinki, wyrzynki kłód, a następnie obróbki drewna.
 +
 +Pęknięcia znacznie obniżają jakość drewna, a stopień zmniejszenia wartości technicznej zależy od wielkości pęknięcia i miejsca ich występowania. Ponadto pęknięcia stwarzają sprzyjające warunki do rozwoju grzybów. Pęknięcia w zależności od położenia dzieli się na **czołowe (wewnętrzne)** występujące w środkowej części drewna okrągłego i nie dochodzące do jego obwodu; **boczne i czołowo-boczne (zewnętrzne)** biegnące od obwodu pnia ku rdzeniowi. Ich szerokość największa na powierzchni zewnętrznej (pobocznicy) zmniejsza się w miarę przesuwania się w głąb pnia lub kłody. Pęknięcia zewnętrzne powstają pod wpływem naprężeń rozciągających, działających w kierunku stycznym do obwodu pnia. 
 +
 +{{ :p:pekniecia_drewna_1.jpg?nolink&300|}}
 +
 +Odmianami pęknięć czołowych, widocznych na czole drewna okrągłego w postaci szczeliny są pęknięcia:
 +  * **rdzeniowe** - przechodzące przez rdzeń w kierunku promieniowym i zwężające się w kierunku obwodu [[p:pien|pnia]], które dzielą się na proste, załamane i gwiaździste. W zależności od przyjętej metody oceny w przypadku pęknięcia rdzeniowego mierzy się długość pęknięcia widocznego na powierzchni czoła wyrażonego w cm, a w pęknięciu załamanym lub gwiaździstym określa się szerokość strefy zamykającej pęknięcie i wyraża jej wymiar w cm. W obu przypadkach wynik pomiaru odnosi się do średnicy czoła;
 +  * **pęknięcia okrężne** to pęknięcia przebiegające wzdłuż [[s:sloje-roczne|słoja rocznego]]. Występują one na przekroju poprzecznym drewna okrągłego w postaci łukowatych szczelin lub kołowych w związku z czym wyróżnia się dwie odmiany: __pęknięcia łukowe__ i __pełne__. Pęknięcia okrężne występują najczęściej na granicy między wąskosłoistym drewnem przyrdzeniowym, a szerokosłoistym drewnem późniejszych przyrostów. Pęknięcia okrężne w zależności od przyjętej metody mierzy się jako średnicę okręgu, w którym zamyka się pęknięcie i wyraża w cm w odniesieniu do średnicy czoła lub wyraża jako procent średnicy;
 +  * **pęknięcia boczne** są to pęknięcia widoczne na pobocznicy drewna okrągłego biegnące wzdłuż włókien od obwodu pnia zwężające się ku rdzeniowi. Pęknięcia te powstają pod wpływem naprężeń rozciągających działających w kierunku stycznym do obwodu pnia i dzielą się na: z przesychania i mrozowe. Pęknięcia z przesychania (desorpcyjne) to pęknięcia powodowane nierównomierną kurczliwością warstw zewnętrznych i wewnętrznych drewna okrągłego w czasie jego wysychania, rozpoczynające się na obwodzie lub czole drewna okrągłego i zwężające się ku rdzeniu. Pęknięcia mrozowe to pęknięcia promieniowe spowodowane przez działanie mrozu (gwałtownych zmian temperatury) przebiegające od bielu w kierunku rdzenia i występujące na znacznej długości pnia zwykle w jego dolnej części. Często pęknięciu mrozowemu towarzyszy powstanie tkanki przyrannej zwanej listwą mrozową, którą najczęściej spotyka się u gatunków liściastych takich jak: buk, grab, dąb jesion i lipa. Pomiar: w zależności od przyjętej metody mierzy się długość i szerokość pęknięcia lub na czole wielkość strefy objętej wadą i odnosi do średnicy czoła. W normach EN wyróżnia się również pęknięcia od uderzenia pioruna. W przypadku pęknięć bocznych mierzy się ich długość podając wynik w cm lub jako procent długości;
 +  * **pęknięcia czołowo-boczne** przebiegają przez część średnicy czoła drewna lub całe czoło oraz pobocznicę wzdłuż włókien drewna. W zależności od rozmiaru występowania dzielą się na niegłębokie, głębokie i przechodzące (rozłup i odłup).
 +
  
p/pekniecia-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)