Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p:pararedziny [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Pararędziny ======
 +
 +
 +Pararędziny są [[g:gleba-lesna|glebami]] wytworzonymi ze skał klastycznych, zawierających węglany: żwiru polodowcowego, glin,pyłów i piasków starszych zlodowaceń oraz z węglanowych utworów fliszowych. 
 +
 +Pararędziny posiadają dobrze wykształcony [[p:poziomy-glowne-glebowe|poziom]] próchniczny **A** oraz słabe zróżnicowanie na poziomy genetyczne w głębszych warstwach. 
 +
 +Poziomem diagnostycznym dla pararędzin jest poziom //calcic// lub //hypercalcic//. 
 +
 +Zawartość węglanów wynosi co najmniej 1% w całym profilu, co warunkuje ich [[o:odczyn-gleby|odczyn]] obojętny lub zasadowy. [[u:uziarnienie-gleby|Uziarnienie]] jest bardzo zróżnicowane i ściśle związane z charakterem [[s:skaly-macierzyste-gleb|skały macierzystej]]. Wysycenie kompleksu [[s:sorpcja-gleby|sorpcyjnego]] zasadami (V%) jest bliskie 100.
 +
 +
 +Pararędziny najczęściej zaliczane są do odmian eutroficznych i hipertroficznych, co w klasyfikacji siedlisk leśnych odpowiada lasom. Lżejsze pararędziny, piaszczysto-żwirowate, stanowią odmiany mezotroficzne, co w klasyfikacji siedlisk jest lasem mieszanym. 
 +
 +Potencjalne zbiorowiska roślinne to [[z:zyzna-buczyna-nizowa-buczyna-pomorska|żyzna buczyna niżowa]] (//Melico - Fagetum//), [[z:zyzna-buczyna-karpacka-buczyna-karpacka|żyzna buczyna karpacka]] (//Dentario glandulosae - Fagetum//), [[s:środkowoeuropejski-las-grądowy|grąd środkowoeuropejski]] (//Galio - Carpinetum//), [[s:subkontynentalny-las-grądowy|grąd subkontynentalny]] (//Tilio - Carpinetum//) i pogórski las brzostowo-jesionowy (//Hacquetio - Fraxinetum//).
  
p/pararedziny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)