Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

p [2013/09/15 12:31] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== P ====== 
 +^[[p:pararędziny|Pararędziny]]  ^ 
 +^[[p:parch|Parch]]  ^ 
 +^[[p:parchy-lisów|Parchy lisów]]  ^ 
 +^[[p:parczelina-trójlistkowa|Parczelina trójlistkowa]]  ^ 
 +^[[p:pąki|Pąki]]  ^ 
 +^[[p:pąki-bezłuskie|Pąki bezłuskie]]  ^ 
 +^[[p:pąki-liściowe-kwiatowe-i-mieszane|Pąki liściowe, kwiatowe i mieszane]]  ^ 
 +^[[p:pąki-okryte|Pąki okryte]]  ^ 
 +^[[p:pąki-przybyszowe|Pąki przybyszowe]]  ^ 
 +^[[p:pąki-śpiące|Pąki śpiące]]  ^ 
 +^[[p:pąki-ukryte|Pąki ukryte]]  ^ 
 +^[[p:perełkowiec-japoński|Perełkowiec japoński]]  ^ 
 +^[[p:perukowiec-podolski|Perukowiec podolski]]  ^ 
 +^[[p:pestkowiec|Pestkowiec]]  ^ 
 +^[[p:pęczek-lub-wiązka|Pęczek lub wiązka]]  ^ 
 +^[[p:pęcznienie-i-kurczenie-się-drewna|Pęcznienie i kurczenie się drewna]]  ^ 
 +^[[p:pędy|Pędy]]  ^ 
 +^[[p:pędy-odroślowe|Pędy odroślowe]]  ^ 
 +^[[p:pędy-roczne|Pędy roczne]]  ^ 
 +^[[p:pędy-rozłogowe|Pędy rozłogowe]]  ^ 
 +^[[p:pędy-świętojańskie|Pędy świętojańskie]]  ^ 
 +^[[p:pekniecia-drewna|Pęknięcia drewna]]  ^ 
 +^[[p:pielęgnowanie-gleby-szczepów-i-sadzonek-na-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawie-nasiennej|Pielęgnowanie gleby, szczepów i sadzonek na plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawie nasiennej]]  ^ 
 +^[[p:pielęgnowanie-kompostów-torfowych|Pielęgnowanie kompostów torfowych]]  ^ 
 +^[[p:pielęgnowanie-lasu|Pielęgnowanie lasu]]  ^ 
 +^[[p:pielęgnowanie-sadzonek-rosnących-na-podłożach|Pielęgnowanie sadzonek rosnących na podłożach]]  ^ 
 +^[[p:pielęgnowanie-siewek-i-sadzonek-w-szkółce|Pielęgnowanie siewek i sadzonek w szkółce]]  ^ 
 +^[[p:pielęgnowanie-upraw-i-nalotów|Pielęgnowanie upraw i nalotów]]  ^ 
 +^[[p:Pien|Pień]]  ^ 
 +^[[p:pikowanie-sadzonek|Pikowanie sadzonek]]  ^ 
 +^[[p:pilarka-łańcuchowa|Pilarka łańcuchowa]]  ^ 
 +^[[p:pinopsidia|Pinopsidia - Iglaste]]  ^ 
 +^[[p:plamistość-owoców-buka|Plamistość owoców buka]]  ^ 
 +^[[p:plamistość-podkładkowa-brzozy|Plamistość podkładkowa brzozy]]  ^ 
 +^[[p:plamistość-podkładkowa-wiązu|Plamistość podkładkowa wiązu]]  ^ 
 +^[[p:platan-platanus|Platan - Platanus]]  ^ 
 +^[[p:platan-klonolistny|Platan klonolistny]]  ^ 
 +^[[p:platan-wschodni|Platan wschodni]]  ^ 
 +^[[p:platan-zachodni|Platan zachodni]]  ^ 
 +^[[p:płeć-kwiatów|Płeć kwiatów]]  ^ 
 +^[[p:pnącza|Pnącza]]  ^ 
 +^[[p:pochodzenie-drzewostanu|Pochodzenie drzewostanu]]  ^ 
 +^[[p:podcinanie-korzeni-sadzonek|Podcinanie korzeni sadzonek]]  ^ 
 +^[[p:podgatunek|Podgatunek]]  ^ 
 +^[[p:podkrzewy|Podkrzewy]]  ^ 
 +^[[p:podłoża-do-produkcji-sadzonek|Podłoża do produkcji sadzonek]]  ^ 
 +^[[p:podłoża-jednorodne|Podłoża do produkcji sadzonek - podłoża jednorodne]]  ^ 
 +^[[p:podłoża-mieszane|Podłoża do produkcji sadzonek - podłoża mieszane]]  ^ 
 +^[[p:podorywka|Podorywka]]  ^ 
 +^[[p:podpoziomy-glebowe|Podpoziomy glebowe]]  ^ 
 +^[[p:podstawowe-pojęcia-typologii-leśnej|Podstawowe pojęcia typologii leśnej]]  ^ 
 +^[[p:podstawy-selekcji-drzew-leśnych|Podstawy selekcji drzew leśnych]]  ^ 
 +^[[p:podsuszanie-lub-dowilżanie-nasion-do-określonego-poziomu-wilgotności|Podsuszanie lub dowilżanie nasion do określonego poziomu wilgotności]]  ^ 
 +^[[p:podsuszanie-nasion|Podsuszanie nasion]]  ^ 
 +^[[p:podsuszanie-nasion-kategorii-orthodox-i-recalcitrant|Podsuszanie nasion kategorii „orthodox" i „recalcitrant"]]  ^ 
 +^[[p:podszyt-leśny|Podszyt leśny]]  ^ 
 +^[[p:podtyp-gleby|Podtyp gleby]]  ^ 
 +^[[p:pojemność-sorpcyjna-gleby|Pojemność sorpcyjna gleby]]  ^ 
 +^[[p:połysk-drewna|Połysk drewna]]  ^ 
 +^[[p:pomiar-i-określanie-miąższości-drewna|Pomiar i określanie miąższości drewna]]  ^ 
 +^[[p:pomocnik-baldaszkowy|Pomocnik baldaszkowy]]  ^ 
 +^[[p:pomór-topoli|Pomór topoli]]  ^ 
 +^[[p:poprawianie-formy-drzew|Poprawianie formy drzew]]  ^ 
 +^[[p:poprawki|Poprawki]]  ^ 
 +^[[p:poprawki-pora-i-sposób-wykonania|Poprawki - pora i sposób wykonania]]  ^ 
 +^[[p:populacja|Populacja]]  ^ 
 +^[[p:porowatość-drewna|Porowatość drewna]]  ^ 
 +^[[p:porowatość-gleby|Porowatość gleby]]  ^ 
 +^[[p:porównanie-siedliskowych-typów-lasu-z-zespołami-leśnymi|Porównanie siedliskowych typów lasu z zespołami leśnymi]]  ^ 
 +^[[p:porzeczka-i-agrest-ribes|Porzeczka i agrest - Ribes]]  ^ 
 +^[[p:porzeczka-agrest|Porzeczka agrest]]  ^ 
 +^[[p:porzeczka-alpejska|Porzeczka alpejska]]  ^ 
 +^[[p:porzeczka-czarna|Porzeczka czarna]]  ^ 
 +^[[p:porzeczka-czerwona|Porzeczka czerwona]]  ^ 
 +^[[p:porzeczka-skalna|Porzeczka skalna]]  ^ 
 +^[[p:porzeczka-skalna-odm.-karpacka|Porzeczka skalna odm. karpacka]]  ^ 
 +^[[p:porzeczka-zwyczajna|Porzeczka zwyczajna]]  ^ 
 +^[[p:potencjalna-produkcyjność-siedliska|Potencjalna produkcyjność siedliska]]  ^ 
 +^[[p:potrącenia-na-korę-dla-różnych-rodzajów-drewna|Potrącenia na korę dla różnych rodzajów drewna]]  ^ 
 +^[[p:powietrze-glebowe|Powietrze glebowe]]  ^ 
 +^[[p:powojnik-clematis|Powojnik - Clematis]]  ^ 
 +^[[p:powojnik-alpejski|Powojnik alpejski]]  ^ 
 +^[[p:powojnik-pnący|Powojnik pnący]]  ^ 
 +^[[p:powstawanie-zespołów-roślinnych|Powstawanie zespołów roślinnych]]  ^ 
 +^[[p:poziom-brunatnienia|Poziom brunatnienia gleby]]  ^ 
 +^[[p:poziomy-diagnostyczne-gleb|Poziomy diagnostyczne gleb]]  ^ 
 +^[[p:poziomy-główne-glebowe|Poziomy główne glebowe]]  ^ 
 +^[[p:poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna|Poziomy techniki pozyskiwania drewna]]  ^ 
 +^[[p:poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-automatyczny|Poziomy techniki pozyskiwania drewna  - poziom automatyczny]]   ^ 
 +^[[p:poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-maszynowy|Poziomy techniki pozyskiwania drewna  - poziom maszynowy]]    ^ 
 +^[[p:poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-polautomatyczny|Poziomy techniki pozyskiwania drewna - poziom półautomatyczny]]   ^ 
 +^[[p:poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-ręczny|Poziomy techniki pozyskiwania drewna - poziom ręczny]]    ^ 
 +^[[p:poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-ręczno-maszynowy|Poziomy techniki pozyskiwania drewna  - poziom ręczno - maszynowy ]]    ^ 
 +^[[p:poziomy-techniki-pozyskiwania-drewna-poziom-robotyzacji|Poziomy techniki pozyskiwania drewna  - poziom robotyzacji]]     ^ 
 +^[[p:pozyskiwanie-drewna|Pozyskiwanie drewna]]  ^ 
 +^[[p:pozyskiwanie-nasion-drzew-liściastych|Pozyskiwanie nasion drzew liściastych]]  ^ 
 +^[[p:pozyskiwanie-nasion-z-owoców-mięsistych|Pozyskiwanie nasion z owoców mięsistych]]  ^ 
 +^[[p:prace-końcowe-w-szkółce|Prace końcowe w szkółce]]  ^ 
 +^[[p:pręcikowie-kwiatowe|Pręcikowie kwiatowe]]  ^ 
 +^[[p:procentowy-udział-kory-w-drewnie-dłużycowym|Procentowy udział kory w drewnie dłużycowym]]  ^ 
 +^[[p:proces-bielicowania|Proces bielicowania gleby]]  ^ 
 +^[[p:proces-darniowy|Proces darniowy gleby]]  ^ 
 +^[[p:proces-glejowy|Proces glejowy gleby]]  ^ 
 +^[[p:proces-ilimeryzacji|Proces ilimeryzacji gleby]]  ^ 
 +^[[p:proces-iłotwórczy|Proces iłotwórczy gleby]]  ^ 
 +^[[p:proces-inicjalny|Proces inicjalny gleby]]  ^ 
 +^[[p:proces-murszenia|Proces murszenia gleby]]  ^ 
 +^[[p:proces-technologiczny|Proces technologiczny]]  ^ 
 +^[[p:proces-technologiczny-czynnosci|Proces technologiczny - czynności]]   ^ 
 +^[[p:proces-technologiczny-operacje|Proces technologiczny - operacje]]    ^ 
 +^[[p:proces-technologiczny-ruchy-robocze|Proces technologiczny - ruchy robocze]]   ^ 
 +^[[p:proces-technologiczny-zabiegi|Proces technologiczny - zabiegi]]    ^ 
 +^[[p:proces-torfienia|Proces torfienia gleby]]  ^ 
 +^[[p:proces-transportowy|Proces transportowy pozyskiwania drewna]]  ^ 
 +^[[p:proces-wmywania-iluwialny|Proces wmywania (iluwialny) gleby]]  ^ 
 +^[[p:proces-wymywania-eluwialny|Proces wymywania (eluwialny) gleby]]  ^ 
 +^[[p:procesor|Procesor]]  ^ 
 +^[[p:produkcja-sadzonek-pod-osłonami-z-folii|Produkcja sadzonek pod osłonami z folii]]  ^ 
 +^[[p:produkcja-sadzonek-pod-osłonami-ze-szkła|Produkcja sadzonek pod osłonami ze szkła]]  ^ 
 +^[[p:produkcja-sadzonek-pod-sztucznymi-osłonami-z-folii-i-szkła|Produkcja sadzonek pod sztucznymi osłonami z folii i szkła]]  ^ 
 +^[[p:produkcja-sadzonek-w-szkółkach-podokapowych|Produkcja sadzonek w szkółkach podokapowych]]  ^ 
 +^[[p:produkcja-sadzonek-w-uprawach-hydroponicznych|Produkcja sadzonek w uprawach hydroponicznych]]  ^ 
 +^[[p:produkcja-sadzonek-w-warunkach-kontrolowanych|Produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych]]  ^ 
 +^[[p:produkcja-sadzonek-z-zakrytym-systemem-korzeniowym|Produkcja sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym]]  ^ 
 +^[[p:produkcja-siewek-na-podłożach-na-odkrytej-powierzchni|Produkcja siewek na podłożach na odkrytej powierzchni]]  ^ 
 +^[[p:produkcja-wielolatek-w-szkółce|Produkcja wielolatek w szkółce]]  ^ 
 +^[[p:produkcyjność-gleby|Produkcyjność gleby]]  ^ 
 +^[[p:produkcyjność-lasów|Produkcyjność lasów]]  ^ 
 +^[[p:profil-glebowy|Profil glebowy]]  ^ 
 +^[[p:projektowanie-bloków-upraw-pochodnych|Projektowanie bloków upraw pochodnych]]  ^ 
 +^[[p:projektowanie-zadrzewień|Projektowanie zadrzewień]]  ^ 
 +^[[p:promienie-drzewne|Promienie drzewne]]  ^ 
 +^[[p:prowizoryczne-składowanie-nasion|Prowizoryczne składowanie nasion]]  ^ 
 +^[[p:próba-barwienia-zarodków-nasion|Próba barwienia zarodków nasion]]  ^ 
 +^[[p:próba-kiełkowania-nasion|Próba kiełkowania nasion]]  ^ 
 +^[[p:próchnica-glebowa|Próchnica glebowa]]  ^ 
 +^[[p:próchnica-leśna|Próchnica leśna]]  ^ 
 +^[[p:próchnica-murszowa|Próchnica murszowa]]  ^ 
 +^[[p:próchnica-torfowa|Próchnica torfowa]]  ^ 
 +^[[p:przechowywanie-materiału-sadzeniowego|Przechowywanie materiału sadzeniowego]]  ^ 
 +^[[p:przechowywanie-nasion|Przechowywanie nasion]]  ^ 
 +^[[p:przechowywanie-nasion-na-potrzeby-bieżące|Przechowywanie nasion na potrzeby bieżące]]  ^ 
 +^[[p:przedprątność|Przedprątność]]  ^ 
 +^[[p:przedrost|Przedrost]]  ^ 
 +^[[p:przedsiewne-przysposabianie-nasion|Przedsiewne przysposabianie nasion]]  ^ 
 +^[[p:przedsłupność|Przedsłupność]]  ^ 
 +^[[p:przedwczesny-lub-zbyt-późny-zbiór-owoców|Przedwczesny lub zbyt późny zbiór owoców]]  ^ 
 +^[[p:przegląd-ważniejszych-zespołów-roślinnych-Polski|Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski]]  ^ 
 +^[[p:przelegiwanie-nasion|Przelegiwanie nasion]]  ^ 
 +^[[p:przerost|Przerost]]  ^ 
 +^[[p:przerzedzanie-siewów-w-szkółce|Przerzedzanie siewów w szkółce]]  ^ 
 +^[[p:przerzedzenie-plantacji-nasiennych-i-plantacyjnych-upraw-nasiennych|Przerzedzenie plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych]]  ^ 
 +^[[p:przerzynka-drewna|Przerzynka drewna]]  ^ 
 +^[[p:przesiąkliwość-drewna|Przesiąkliwość drewna]]  ^ 
 +^[[p:przewężenie-podstawy-łodygi-buka]|Przewężenie podstawy łodygi buka]]  ^ 
 +^[[p:przewiertniowate-caprifoliaceae|Przewiertniowate - Caprifoliaceae]]  ^ 
 +^[[p:przewodnictwo-cieplne-drewna|Przewodnictwo cieplne drewna]]  ^ 
 +^[[p:przyczepka-falista|Przyczepka falista]]  ^ 
 +^[[p:przygotowanie-gleby-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawy-nasiennej|Przygotowanie gleby plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawy nasiennej]]  ^ 
 +^[[p:przygotowanie-nasion-do-przechowywania|Przygotowanie nasion do przechowywania]]  ^ 
 +^[[p:przygotowanie-pędów-do-szczepień|Przygotowanie pędów do szczepień]]  ^ 
 +^[[p:przygotowanie-stanowiska-roboczego-do-ścinki-i-obalania-drzew|Przygotowanie stanowiska roboczego do ścinki i obalania drzew]]  ^ 
 +^[[p:przygotowanie-szczepów-do-zakładania-plantacji-nasiennych-i-plantacyjnych-upraw-nasiennych|Przygotowanie szczepów do zakładania plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych]]  ^ 
 +^[[p:przygotowanie-terenu-do-odnowienia-lasu|Przygotowanie terenu do odnowienia lasu]]  ^ 
 +^[[p:przykłady-systemów-pozyskiwania-drewna|Przykłady systemów pozyskiwania drewna]]  ^ 
 +^[[p:przylistki|Przylistki]]  ^ 
 +^[[p:psianka-słodkogórz|Psianka słodkogórz]]  ^
p.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:31 (edycja zewnętrzna)