Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:olsza-czarna-charakterystyka-hodowlana [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Olsza czarna - charakterystyka hodowlana ======
  
 +**OLSZA CZARNA** — //Alnus glutinosa// Gaertn.
 +
 +===== Występowanie =====
 +
 +[[o:Olsza-czarna|Olsza czarna]] występuje w całej Europie, a także Azji i północnej Afryce. W Alpach dociera do wysokości 1800 m npm (Górny Engadyn), w Karpatach Południowych do 1300 m npm. Optymalne warunki wzrostu znajduje we wschodniej części zasięgu, w krajach nadbałtyckich, w Polsce, w Białorusi i na Ukrainie (Materiały ETH, Svoboda 1957).
 +Olsza czarna w Polsce jest typowym [[g:gatunek|gatunkiem]] nizinnym. Występuje na niżu w północnej i środkowej części kraju i na południu. W górach rośnie rzadko, nie przekraczając w zasadzie 400-500 m npm. Jednostkowo sięga do piętra regla dolnego, dochodząc prawie do 1000 m npm (Pancer Koteja, Zarzycki 1980).
 +
 +===== Wymagania siedliskowe =====
 +
 +{{ :o:olsza-czarna.jpg?350|Olsza czarna}}
 +
 +==== Klimat ====
 +
 +Olsza czarna rozwija się dobrze w klimacie umiarkowanym i ciepłym (średnie temperatury roku od 4,0 do 7,5°C i opady 400-700 mm). Lubi wilgotne powietrze. Jest ona gatunkiem mrozoodpornym, znosi temperatury poniżej 40°C; absolutne minimum dla tego gatunku wynosi 49°C (Pancer Koteja, Zarzycki 1980).
 +
 +==== Światło ====
 +
 +Należy do [[d:drzewa|drzew]] znoszących w młodości lekkie ocienienie, lepiej niż [[m:modrzew-charakterystyka-hodowlana|modrzew europejski]], [[b:brzoza-brodawkowata-charakterystyka-hodowlana|brzoza brodawkowata]] czy [[s:sosna-zwyczajna-charakterystyka-hodowlana|sosna]]. Nie rośnie jednak nigdy pod okapem innych drzew. W pierwszych latach życia odpowiada jej osłona górna, później jednak wykazuje bardzo szybki wzrost tylko przy dużym dostępie światła (Tyszkiewicz, Obmiński 1963).
 +
 +==== Temperatura ====
 +
 +Ma ona skromne wymagania cieplne i jest wytrzymała na skrajnie niskie temperatury zimowe. W zmrozowiskach lub odsłoniętych stanowiskach naloty i podrosty olszowe cierpią od przymrozków wiosennych, a także od suchych, chłodnych wiatrów w okresie budzenia się do wegetacji (Tyszkiewicz, Obmiński 1963).
 +
 +==== Wilgotność ====
 +
 +Olsza czarna ma wysokie wymagania pod względem wilgotności powietrza i [[g:gleba-lesna|gleby]]. Znosi dużą wilgotność najlepiej spośród naszych gatunków. Dla dobrego wzrostu wymaga wody przepływowej, ale może też występować na terenach z wodą zastojową, unika terenów suchych (Materiały ETH, Włoczewski 1968).
 +
 +{{ :o:olsza_czarna_701.jpg?250|Szyszeczki olszy czarnej}}
 +
 +==== Gleba ====
 +
 +Jest ona drzewem terenów nadrzecznych i obniżeń, typowych dla bagien. Obumiera na torfach wysokich (brak składników pokarmowych), unika gleb piaszczystych i wapiennych. Najlepiej udaje się na próchniczych, stale świeżych, aż do mokrych, głębokich glebach gliniastych z dostępnymi wodami gruntowymi; znosi dobrze zatapianie.
 +Olsza czarna zajmuje gleby, których cechą jest z reguły duże uwilgotnienie. Dla dobrego wzrostu wymaga wody przepływowej, gleb głębokich, organogenicznych. Na glebach torfowo-murszowych, gytiowo-murszowych i murszowo-mineralnych występuje w [[o:ols-jesionowy-olj|olsie jesionowym]] z [[j:jesion-wyniosly|jesionem]], [[w:wiaz-ulmus|wiązem]] i [[b:brzoza-omszona|brzozą omszoną]]; na torfach niskich gytiowo-murszowych i murszowo- glejowych w olsie rośnie z jesionem, [[s:swierk-pospolity|świerkiem]] i brzozą omszoną. Olszyny rosną także na [[m:mady-rzeczne|madach]], przy rzekach i strumieniach oraz na [[g:gleby-brunatne|glebach brunatnych]] z [[d:dab-szypulkowy|dębem szypułkowym]], [[g:grab-pospolity|grabem]] i jesionem. Wiosną teren występowania olszy czarnej jest często zalany wodą.
 +Olsza czarna jest wrażliwa na przesuszenie. Skład mechaniczny gleb ma dla niej niniejsze znaczenie, rośnie ona bowiem na glebach torfiastych i piaszczysto gliniastych oraz na lekkich glinach. Rośnie zarówno na glebach bezwęglanowych, jak i zasobnych w węglan wapnia, ale unika gleb kwaśnych (Pancer Koteja, Zarzycki 1980).
 +
 +===== Siedliskowe typy lasu =====
 +
 +W środkowych i dolnych biegach rzek, nad jeziorami i w zagłębieniach terenu olsza czarna jest jednym z głównych gatunków na siedliskach [[l:las-mieszany-bagienny-lmb|lasu mieszanego bagiennego]], [[o:ols-ol|olsu]] i [[o:ols-jesionowy-olj|olsu jesionowego]]. Charakter [[g:gatunek-domieszkowy|domieszki]] produkcyjnej może pełnić na siedliskach: [[l:las-legowy-ll|lasu łęgowego]], [[l:las-mieszany-wilgotny-lmw|lasu mieszanego wilgotnego]] i [[l:las-wilgotny-lw|lasu wilgotnego]]. Jako cenna domieszka pomocnicza jest wprowadzana na siedliskach boru: [[b:bor-wilgotny-bw|wilgotnego]], [[b:bor-bagienny-bb|bagiennego]], [[b:bor-mieszany-wilgotny-bmw|mieszanego wilgotnego]], [[b:bor-mieszany-bagienny-bmb|mieszanego bagiennego]] oraz [[l:las-mieszany-wilgotny-lmw|lasu mieszanego wilgotnego]] i [[l:las-wilgotny-lw|lasu wilgotnego]] ([[z:zasady-hodowli-lasu|Zasady hodowli lasu]]).
 +
 +===== Zagrożenia   abiotyczne =====
 +
 +Olsza czarna ulega często szkodom od śniegu i sadzi, powodujących złamania wierzchołka i wygięcia [[p:pien|pnia]]. Młode olsze cierpią niekiedy od późnych przymrozków. Jest wrażliwa na upały i susze (Materiały ETH).
 +
 +__Wrażliwość   na   zanieczyszczenia   przemysłowe__
 +
 +Olsza czarna jest uznawana za gatunek mniej wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza [[o:odpornosc-drzew-i-krzewow-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-na-oddzialywanie-hf|HF]] (Akkermann 1987, Greszta 1987), wrażliwy (grupa II) na [[o:odpornosc-drzew-i-krzewow-gatunkow-lisciastych-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-lisci-na-oddzialywanie-so2|SO2]] i bardzo wrażliwy na działanie amoniaku (Pancer Koteja, Zarzycki 1980). Wykazuje natomiast pewną odporność na zanieczyszczenia pyłowe zawierające metale ciężkie. I tak wypady sadzonek tego gatunku stwierdzono dopiero przy 8% zawartości pyłów ołowiowo-miedziowych, a więc podobnie jak i dąb szypułkowy, który wykazał jednak większą przeżywalność, osiągając jednocześnie lepsze przyrosty wysokości (Greszta 1983a i b). Od obu wyżej wymienionych gatunków mniej odporne, spośród drzew liściastych, okazały się [[b:buk-pospolity|buk]] i [[k:klon-jawor|jawor]].
 +
 +Olsza czarna jest także stosunkowo odporna na pyły kadmowo-ołowiowo-cynkowe (próg toksycznego oddziaływania wystąpił między 1 a 3% pyłów w glebie). Dla dębu szypułkowego granica ta wynosi 5%, a w przypadku buka i jawora poniżej 1% pyłów wprowadzonych do gleby.
 +W środowiskach silnie skażonych działalnością człowieka jest ona wrażliwa na zasolenie (Pancer Koteja, Zarzycki 1980). W praktyce stosowana jest do zazieleniania hałd, terenów zniszczonych mechanicznie i terenów poprzemysłowych. W zalesieniach i przebudowie zalecana do szerokiego stosowania na wilgotnych siedliskach z uwagi na odporność na uszkodzenia w rejonach przemysłowych (Greszta 1987).
 +
 +===== Wzrost i produkcyjność =====
 +
 +Przyrost w pierwszych 5 latach jest najintensywniejszy, do 20 roku spada do 3/4, w wieku 30 lat do 1/3, a od 40 roku osiąga zaledwie 1/6 wartości przyrostu początkowego. Najwyższa średnia wysokość wynosi 33 m. Maksymalny przyrost grubości następuje około 40 roku życia. Rzadko jednak osiąga ponad 50 cm pierśnicy. Zwykle nie przekracza 100-120 lat życia (Materiały ETH).
 +
 +Produkcyjność i wymiary drzew dla olszy czarnej I bonitacji są następujące (według Schwappacha) (Szymkiewicz 1971):
 +
 +^  Wiek  ^Liczba drzew w drzewostanie głównym  ^  Wysokość  ^ Pierśnica  ^ Miąższość grubizny drzewostanu głównego  ^ Sumaryczna produkcja grubizny i drobnicy  ^ Bieżący przyrost roczny grubizny  ^
 +|  (lata)  | (szt./ha)  | (m)  | (cm)  | (m³/ha)  |  (m³/ha)  | (m³/ha)  |
 +|  20  |  1521  |  15,1  |  10,6  |  83  |  138  |  —  |
 +|  40  |  568  |  20,8  |  20,6  |  187  |  352  |  11,4  |
 +|  60  |  375  |  24,7  |  28,0  |  276  |  591  |  11,0  |
 +|  80  |  240  |  27,7  |  36,0  |  322  |  784  |  7,6  |
 +
 +
 +
 +
 +----
 +Źródło: Jaworski A. "Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Kraków 1995
o/olsza-czarna-charakterystyka-hodowlana.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)