Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:ols-typowy [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ols typowy ======
 +
 +Ols typowy — //Carici elongatae-Alnetum// KOCH 1926 (sensu lato)
 +
 +
 +W przeciwieństwie do [[z:zarosla-lozowe|zarośli łozowych]] ols typowy jest już zbiorowiskiem leśnym. 
 +
 +Przedstawia on typ lasu wysokopiennego, w którym [[d:drzewa|drzewa]] osiągają znaczne [[z:zwarcie-drzewostanu|zwarcie]] (50—80%). Dno lasu kształtuje się niejednolicie. U nasady [[k:krzewy|krzewów]] i [[p:pien|pni]] drzew występują kępy powstałe przez nagromadzenie się humusu i namułów wokół [[k:korzenie-przybyszowe|korzeni przybyszowych]], które z powodu wahania poziomu wody gruntowej wyrastają na różnej wysokości. 
 +
 +Kępy osiągają nieraz znaczne rozmiary, 60 cm wysokości i do 2 m średnicy, toteż olsy mają więcej miejsc suchych niż zbiorowiska łozowe. Zagłębienia pomiędzy kępami są stale wilgotne i grząskie, a przez długi okres w ciągu roku zatopione wodą. W związku z powyższym w olsach panuje specjalnie wilgotny mikroklimat oraz swoiste warunki dla przebiegu procesów glebowych i rozwoju roślinności.
 +
 +
 +Warstwę drzew z reguły stanowi [[o:olsza-czarna|olsza czarna]] (//Alnus glutinosa//), niekiedy towarzyszą jej [[j:jesion-wyniosly|jesion]] (//Fraxinus excelsior//), [[b:brzoza-omszona|brzoza omszona]] (//Betula pubescens//) i [[s:swierk-pospolity|świerk]] (//Picea abies//), zwłaszcza w północnej części jego zasięgu.
 +
 +W warstwie krzewów, niekiedy silnie rozwiniętej, występują [[w:wierzba-salix|wierzby]], zazwyczaj te same, które spotykamy w zaroślach łozowych, a więc [[w:wierzba-szara|wierzba szara]] (//Salix cinerea//), [[w:wierzba-uszata|uszata]] (//S. auriata//) i inne. Można tu również spotkać [[k:kruszyna-pospolita|kruszynę]] (//Frangula alnus//), [[j:jarzab-pospolity|jarzębinę]] (//Sorbus aucuparia//), [[k:kalina-koralowa|kalinę]] (//Viburnum opulus//) oraz chmiel (//Humulus lupulus//).
 +
 +[[r:runo-lesne|Runo]] rozwija się bujnie i często pokrywa 80—90% powierzchni. W związku z kępiastą budową [[l:las|lasu]] układa się ono w mozaikę. 
 +
 +W dolinkach grupują się [[g:gatunek|gatunki]] bagienne, właściwe zespołom z rzędu //Phragmitetalia// i związku //Magnocaricion//, takie jak: kosaciec żółty (//Iris pseudacorus//), trzcina pospolita (//Phragmites australis = Ph. communis//), szczaw lancetowaty (//Rumex hydrolapathum//), turzyce: zaostrzona (//Carex gracilis//), błotna (//C. acutiformis//) i brzegowa (//C. riparia//). 
 +
 +Na kępach występuje roślinność lasów suchych i uboższych, np. z rzędu //Vaccinio-Piceetalia//. Gatunki charakterystyczne zajmują zwykle miejsce pośrednie. Za gatunki charakterystyczne dla zespołu uważane są: turzyca długokłosa (//Carex elongata//), czermień błotna (//Calla palustris//) i [[p:porzeczka-czarna|porzeczka czarna]] (//Ribes nigrum//). 
 +
 +Dużą rolę odgrywają również gatunki charakterystyczne związku //Alnion// i rzędu //Alnetalia glutinosae//, np. zachylnik błotny (//Thelypteris palustris = Dryopteris thelypteris//), narecznica grzebieniasta (//Dryopteris cristata//), psianka słodkogórz (//Solanum dulcamara//), karbieniec pospolity (//Lycopus europaeus//) oraz długosz królewski (//Osmunda regalis//), występujący u nas przeważnie w tym zbiorowisku.
 +
 +Ols typowy wykazuje bardzo szeroką amplitudę pod względem troficznym: od silnie kwaśnych dystroficznych torfów przejściowych do obojętnych lub lekko zasadowych, bardzo żyznych torfów niskich. Ze względu na to silne zróżnicowanie siedliskowe wyodrębniono dwa zespoły różniące się składem gatunkowym i potencjalnymi tendencjami rozwojowymi.
  
o/ols-typowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)