Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:ols-ol [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ols - Ol ======
 +
 +Jest to siedlisko bardzo żyzne występujące najczęściej na obrzeżach jezior, łąk lub pastwisk, w dolinach rzecznych. Zajmuje siedliska bagienne, z bardzo płytką lub płytką wodą gruntową o odczynie słabo kwaśnym do obojętnego. Wysoki poziom wód gruntowych jest przyczyną częstego podtapiania - okresowego bądź stałego. Tam gdzie podtopienie ma charakter w miarę stały, [[d:drzewostan|drzewostan]] rośnie na charakterystycznych kępach tworzących się u podstawy [[d:drzewa|drzew]]. Kępy są miejscem występowania wielu [[g:gatunek|gatunków]] roślin leśnych, natomiast zagłębienia pomiędzy kępami to znakomite siedlisko dla roślin bagiennych.
 +
 +Ols występuje na [[g:gleba-lesna|glebach]] wytworzonych z torfowisk niskich z formą [[p:prochnica-lesna|próchnicy]] torfów niskich, również na glebach murszowo-mineralnych, mulowo-murszowych, murszowatych, torfowo-murszowych. murszowo-glejowych z mullem murszowatym. Gleby te wytworzone są z murszów płytko zalegających na piaskach rzecznych i madach.
 +
 +^   Ols Ol    ^^^^^
 +|Występowanie     | Powstaje w warunkach utrudnionego odpływu nadmiaru wód w glebie     ||||
 +|Rodzaj gleby       | - torfy niskie    ||||
 +|Uziarnienie     | Warstwa organiczna na utworach mineralnych      ||||
 +|Typ, podtyp próchnicy     |murszowa     | torfowo-murszowa    | torfowa      ||
 +|Typ i podtyp gleby     |**Mt<sub>3</sub>** – torfowomurszowa odm. silnie zmurszała odwodniona\\ **Mmł<sub>3</sub>** – mułowomurszowa odm. silnie zmurszała odwodniona\\ **MRm** – mineralnomurszowa      |**Mt<sub>2</sub>** – torfowomurszowa odm. średnio zmurszała odwodniona\\ **Mt<sub>1</sub>** – torfowomurszowa odm. słabo zmurszała odwodniona     |**Tn** – torfowa torfowisk niskich odm. średnio zabagniona\\ **MŁt** – torfowomułowa odm. średnio zabagniona\\ **MŁgy** - gytiowa      |**Tn** – torfowa torfowisk niskich odm. silnie zabagniona\\ **MŁgy** – gytiowa **Mmł** – mułowomurszowa\\ **Mgy** – gytiowomurszowa      |
 +|Wariant uwilgotnienia     |Ol0   | Ol1    | Ol2    | Ol3    |
 +
 +
 +Siedlisko olsu charakteryzuje się dużym bogactwem gatunkowym roślinności dna [[l:las|lasu]]. Spotyka się tu zarówno gatunki typowo leśne porastające kępy przy [[p:pien|pniach]] (paprocie, konwalijka, szczawik tojeść, różne gatunki mchów), jak i gatunki szuwarowe, charakterystyczne dla obrzeży otwartych wód stojących lub wolno płynących oraz bagiennych łąk. Są to różne gatunki wysokich turzyc, kosaciec żółty, knieć błotna. Roślinność ta wypełnia obniżenia pomiędzy kępami.
 +
 +===== Gatunki runa różnicujące Ol od Lw =====
 +
 +  * //Filipendula ulmaria// - wiązówka błotna,
 +  * //Solarium dulcamara// - psianka słodkogórz,
 +  * //Caltha palustris// - knieć błotna,
 +  * //Crepis paludosa// - pępawa błotna,
 +  * //Cirisium oleraceum// - ostrożeń warzywny,
 +  * //Carex pseudocyperus// - turzyca ciborowata,
 +  * //Carex riparia// - turzyca brzegowa,
 +  * //Carex gracilis// - turzyca zaostrzona,
 +  * //Carex acutiformis// - turzyca błotna,
 +  * //Carex elongata// - turzyca długokłosa,
 +  * //Iris pseudoacorus// - kosaciec żółty,
 +  * //Lycopus europaeus// - karbieniec pospolity,
 +  * //Peucedanum palustre// - gorysz błotny,
 +  * //Scutellaria galericulata// - tarczyca pospolita,
 +  * //Cirsium palustre// - ostrożeń błotny,
 +  * //Galium palustre// - przytulia błotna.
 +
 +===== Gatunki częste =====
 +
 +  * //Dryopteris thelypteris// - narecznica błotna,
 +  * //Calamagrostis canescens// - trzcinnik lancetowaty,
 +  * //Ranunculus repens// - jaskier zwisły,
 +  * //Lysimachia vulgaris// - tojeść pospolita,
 +  * //Urtica dioica// - pokrzywa zwyczajna,
 +  * //Geum urbanum// - kuklik pospolity,
 +  * //Lysimachia nummularia// - tojeść rozesłana,
 +  * //Athyrium filix-femina// - wietlica samicza,
 +  * //Juncus effusus// - sit rozpierzchły,
 +  * //Lysimachia thyrsiflora// - tojeść bukietowa.
 +
 +===== Drzewostan =====
 +
 +[[g:gatunek-glowny|Gatunki główne]]: [[o:olsza-czarna|olsza czarna]] I-II bonitacji.
 +
 +[[g:gatunek-domieszkowy|Gatunki domieszkowe]]: [[j:jesion-wyniosly|jesion]], [[b:brzoza-omszona|brzoza omszona]], [[s:swierk-pospolity|świerk]] ([[k:kraina-mazursko-podlaska-II|kraina II]]).
 +
 +Gatunki podszytowe: [[l:leszczyna-pospolita|leszczyna]], [[k:kruszyna-pospolita|kruszyna]], [[b:bez-czarny|bez czarny]], [[p:porzeczka-czarna|porzeczka czarna]], [[j:jarzab-pospolity|jarząb]], [[c:czeremcha-pospolita|czeremcha]].
 +
 +Drzewostany olszowe, ze względu na ich niedostępność, są trudne do zagospodarowania, dlatego kwestię ich odnowienia pozostawia się często naturze. W dużej mierze odbywa się to przez odroślą z pniaków. Żywotność olsu zależy od możliwości ruchu wody gruntowej - na terenie bezodpływowym następuje zubożenie siedliska. Mniejszy lub większy stopień zabagnienia zwęża możliwość urozmaicenia składu gatunkowego drzewostanów.
 +
 +Na terenie, gdzie woda jest ruchoma i w konsekwencji dobrze natleniona i obfitująca w składniki pokarmowe spotykamy często inny [[t:typ-siedliskowy-lasu|typ siedliskowy lasu]] - [[o:ols-jesionowy-olj|ols jesionowy]].
  
o/ols-ol.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)