Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:ols-jesionowy-olj [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ols jesionowy - OIJ ======
 +
 +Zajmuje siedliska żyzne, bagienne, z bardzo płytką lub płytką, ruchomą wodą gruntową o odczynie obojętnym lub zasadowym. Występuje na [[g:gleba-lesna|glebach]] mułowo- lub murszowo-glejowych oraz mułowo-murszowych z mullem murszowatym. Gleby te wytworzone są z murszów lub torfów niskich, zalegających na piaskach rzecznych i madach lub glinach i iłach, przeważnie marglistych. Siedlisko to często stanowi przejście do lasu wilgotnego.
 +
 +Poziom wody gruntowej jest tutaj bardzo wysoki, a okresowo mogą wystąpić również podtapiania - nie wytwarza się jednak typowa dla olsu struktura kępowa.
 +
 +^    Ols jesionowy    OlJ     ^^^^^
 +|Występowanie    | w strefie występowania wód powierzchniowo-gruntowych oraz okresowych zalewów i podtopień     ||||
 +|Rodzaj gleby    |utwory niewęglanowe i węglanowe        ||||
 +|:::|- iły rzeczne\\ - gytie wapienne i kredy jeziorne     ||||
 +|Uziarnienie     | Piaski bardzo drobnoziarniste, iły, pyły często z wierzchnią warstwą mułu      ||||
 +|Typ, podtyp próchnicy     |mull wilgotny właściwy i mull wilgotny murszowy      ||||
 +|Typ i podtyp gleby     |**CZ** – [[c:czarne-ziemie|czarne ziemie]] odm. odwodniona\\ **G** – gruntowoglejowe odm. odwodniona\\ **M** – murszowe odm. odwodniona\\ **MR** – murszowate     |**Gm** – gruntowoglejowa murszowa\\ **MRm** – mineralnomurszowa\\ **CZms** – czarna ziemia murszasta\\ **MŁt** – torfowomułowa odm. średnio zabagniona\\ **Mmł<sub>3</sub>** – mułowomurszowa odm. silnie zmurszała\\ **Mgy<sub>3</sub>** – gytiowomurszowa odm. silnie zmurszała     |**MŁw** – mułowa właściwa odm.słabo zabagniona\\ **MŁt** – torfowomułowa odm. średnio zabagniona\\ **MŁgy** – gytiowa odm. słabo zabagniona\\ **Mmł** – mułowomurszowa odm. średnio zmurszała\\ **Mgy** – gytiowomurszowa odm. średnio zmurszała\\ **MRm** – mineralnomurszowa\\ **Mn** - namurszowa\\ **Gm** – gruntowoglejowa murszowa\\ **Gmł** – gruntowoglejowa mułowa\\ **MD**p – mada rzeczna próchniczna     |**MŁw** – mułowa właściwa odm.średniozabagniona\\ **MŁt** – torfowo-mułowa odm. silnie zabagniona\\ **Mn** - namurszowa\\ **MRm** – mineralnomurszowa\\ **MŁgy** – gytiowa     |
 +|Wariant uwilgotnienia     |OlJ0   | OlJ1    | OlJ2   | OlJ3    |
 +
 +
 +[[r:runo-lesne|Runo]] jest bardzo bujnie rozwinięte, tworząc niekiedy piętra (jak w przypadku wilgotnego lasu łęgowego). Rzadko spotyka się tu wysokie turzyce tak charakterystyczne dla olsów. Nie ma również prawie wcale mchów, za to często spotyka się rośliny pnące - chmiel i bluszczyk kurdybanek. Brak jest też kęp korzeniowych, w związku z czym roślinność nie ma również kępkowej struktury typowej dla olsu.
 +
 +===== Gatunki runa różnicujące OIJ od Ol =====
 +
 +  * //Humulus lupulus// - chmiel zwyczajny,
 +  * //Chrysosplenium alternifolium// - śledzienica skrętolistna,
 +  * //Valenana officinalis// - kozłek lekarski.
 +
 +
 +===== Gatunki runa różnicujące OIJ i Ol od Lw ===== 
 +
 +  * //Filipendula ulmaria// - wiązówka błotna,
 +  * //Solarium dulcamara// - psianka słodkogórz,
 +  * //Caltha palustris// - knieć błotna
 +  * //Cirsium oleraceum// - ostrożeń warzywny,
 +  * //Scutellaria galerculata// - tarczyca pospolita,
 +  * //Lycopus europaeus// - karbieniec pospolity,
 +  * //Cardamine amara// - rzeżucha gorzka.
 +
 +
 +===== Gatunki częste =====
 +
 +  * //Urtica dioica// - pokrzywa zwyczajna,
 +  * //Stachys silvatica// - czyściec leśny,
 +  * //Impatiens noli-tangere// - niecierpek pospolity,
 +  * //Circaea lutetina// - czartawa błotna,
 +  * //Geum urbanum// - kuklik pospolity,
 +  * //Mercurialis perennis// - szczyr trwały,
 +  * //Festuca gigantea// - kostrzewa olbrzymia,
 +  * //Geranium Robertianum// - bodziszek cuchnący,
 +  * //Glechoma hederacea// - bluszczyk kurdybanek,
 +  * //Galeobdolon luteum// - gajowiec żółty.
 +
 +===== Drzewostan =====
 +
 +[[g:gatunek-glowny|Gatunki główne]]: [[j:jesion-wyniosly|jesion]] I bonitacji, [[o:olsza-czarna|olsza czarna]] I bonitacji.
 +
 +[[g:gatunek-domieszkowy|Gatunki domieszkowe]]: [[w:wiaz-ulmus|wiąz]], [[b:brzoza-omszona|brzoza omszona]].
 +
 +[[g:gatunek|Gatunki]] podszytowe: [[k:kruszyna-pospolita|kruszyna]], [[l:leszczyna-pospolita|leszczyna]], [[b:bez-czarny|bez czarny]], [[p:porzeczka-czarna|porzeczka czarna]], [[c:czeremcha-pospolita|czeremcha]].
 +
 +Ols jesionowy odznacza się silnym zwarciem oraz zmieszaniem jednostkowym i kępowym. Z ogólnego tła wydzielają się grupy i małe drzewostany jesionowe. 
 +
 +Warstwa [[k:krzewy|krzewiasta]] rozwinięta silnie, w lukach z charakterystycznym występowaniem chmielu, pnącego się po [[p:pien|pniach]] i gałęziach drzew.
 +
 +Runo zielne, wysokie i bujne z pokrzywą jako elementem przewodnim. Brakuje tutaj pospolitych w olsie wysokich turzyc i mchów.
 +
 +Zdegradowane olsy jesionowe przechodzą w drzewostany osikowo-olszowe, odroślowe, jednogatunkowe olszyny, drzewostany brzozowe lub pobagienne łąki z kępami krzaczastej odroślowej olszy.
  
o/ols-jesionowy-olj.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)