Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:ols-jesionowy-gorski-oljg [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ols jesionowy górski - OlJG ======
 +
 +Siedliska pod trwałym wpływem wody stokowej, glebowo-opadowej lub gruntowej. Występują rzadko. Fragmenty tych siedlisk występują w szerszych dolinach w zakolach potoków i rzek górskich lub na spłaszczeniach i załamaniach stoków, w sąsiedztwie „oczek” wodnych oraz terenach wysiękowych lub źródliskach, gdzie utrudniony jest odpływ wód
 +stokowych.
 +
 +^    Ols jesionowy górski - OlJG      ^^
 +|Piętro klimatyczne     | Regiel niski      |
 +|Położenie    | zagłębienia dolinne lub spłaszczenia stoków z utrudnionym odpływem wód, miejsca źródliskowe, młaki    |
 +|Rodzaj gleby    | - piaski, pyły, mułki i iły w osadach wodnych, na zwietrzelinie skał kwaśnych lub węglanowych\\ - zwietrzelina kwaśnych skał okruchowych (łupków, mułowców i piaskowców o spoiwie krzemionkowym, ilastym lub węglanowym) z powierzchniową warstwą nadkładu organicznego o charakterze namułów, utworów murszowatych i torfiastych)   |
 +|Typ, podtyp próchnicy    |mull mokry, mull wilgotny    |
 +|Typ i podtyp [[g:gleba-lesna|gleby]]    | **Gmłźr** – gruntowoglejowa mułowa odm. źródliskowa\\ **MŁt** – torfowo-mułowa, także odm. węglanowa\\ **Mmł** - mułowo-murszowa\\ **MRm** – mineralno-murszowa, także odm. węglanowa\\ **MRw** – murszowata właściwa, także odm. węglanowa     |
 +\\
 +**[[g:gatunek|Gatunki]] [[r:runo-lesne|runa]] różnicujące OlJG od LłG:** 
 +
 +  * szczaw gajowy - //Rumex sanguineus// ; 
 +  * skrzyp olbrzymi - //Equisetum telmateia// (//E. maximum//); 
 +  * rzeżucha gorzka - //Cardamine amara//; 
 +  * karbieniec pospolity - //Lycopus europaeus//; 
 +  * psianka słodkogórz - //Solanum dulcamara//; 
 +  * świerząbek orzęsiony - //Chaerophyllum temulum//; 
 +  * knieć błotna górska - //Caltha palustris xsp. Laeta//; 
 +  * kozłek całolistny - //Valeriana somplicifolia//; 
 +  * pępawa błotna - //Crepis paludosa//; 
 +  * niezapominajka błotna - //Myosotis palustris//.
 +
 +**[[t:typ-lasu|Typy lasu]]**
 +
 +  * OLSZOWO-JESIONOWY - [[j:jesion-wyniosly|Js]]  II bon., [[o:olsza-szara|Olsz]] I-II bon, [[o:olsza-czarna|Ol]]; Dom.- [[k:klon-jawor|Jw]], [[k:klon-acer|Kl]], [[k:klon-pospolity|Klp]].
 +  * OLSZOWY - Olsz II-III bon.; Dom.-Ol, Js, Jw, [[b:buk-pospolity|Bk]], [[j:jodla-pospolita|Jd]].
  
o/ols-jesionowy-gorski-oljg.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)