Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:ols-jesionowy [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Ols jesionowy - OIJ.**
  
 +Zajmuje siedliska żyzne, bagienne, z bardzo płytką lub płytką, ruchomą wodą gruntową o odczynie obojętnym lub zasadowym. Występuje na glebach mułowo- lub murszowo-glejowych oraz mułowo-murszowych z mullem murszowatym. Gleby te wytworzone są z murszów lub torfów niskich, zalegających na piaskach rzecznych i madach lub glinach i iłach, przeważnie marglistych. Siedlisko to często stanowi przejście do lasu wilgotnego.
 +
 +Poziom wody gruntowej jest tutaj bardzo wysoki, a okresowo mogą wystąpić również podtapiania - nie wytwarza się jednak typowa dla olsu struktura kępowa.
 +
 +Runo jest bardzo bujnie rozwinięte, tworząc niekiedy piętra (jak w przypadku wilgotnego lasu łęgowego). Rzadko spotyka się tu wysokie turzyce tak charakterystyczne dla olsów. Nie ma również prawie wcale mchów, za to często spotyka się rośliny pnące - chmiel i bluszczyk kurdybanek. Brak jest też kęp korzeniowych, w związku z czym roślinność nie ma również kępkowej struktury typowej dla olsu.
 +
 +**Gatunki runa różnicujące OIJ od Ol:**
 +
 +//Humulus lupulus// - chmiel zwyczajny,
 +
 +//Chrysosplenium alternifolium// - śledzienica skrętolistna,
 +
 +//Valenana officinalis// - kozłek lekarski.
 +
 +**Gatunki runa różnicujące OIJ i Ol od Lw:**
 +
 +//Filipendula ulmaria// - wiązówka błotna,
 +
 +//Solarium dulcamara// - psianka słodkogórz,
 +
 +//Caltha palustris// - knieć błotna
 +
 +//Cirsium oleraceum// - ostrożeń warzywny,
 +
 +//Scutellaria galerculata// - tarczyca pospolita,
 +
 +//Lycopus europaeus// - karbieniec pospolity,
 +
 +//Cardamine amara// - rzeżucha gorzka.
 +
 +**Gatunki częste:**
 +
 +//Urtica dioica// - pokrzywa zwyczajna,
 +
 +//Stachys silvatica// - czyściec leśny,
 +
 +//Impatiens noli-tangere// - niecierpek pospolity,
 +
 +//Circaea lutetina// - czartawa błotna,
 +
 +//Geum urbanum// - kuklik pospolity,
 +
 +//Mercurialis perennis// - szczyr trwały,
 +
 +//Festuca gigantea// - kostrzewa olbrzymia,
 +
 +//Geranium Robertianum// - bodziszek cuchnący,
 +
 +//Glechoma hederacea// - bluszczyk kurdybanek,
 +
 +//Galeobdolon luteum// - gajowiec żółty.
 +
 +**Drzewostan:**
 +
 +Gatunki główne: jesion I bonitacji, olsza czarna I bonitacji.
 +
 +Gatunki domieszkowe: wiąz, brzoza omszona.
 +
 +Gatunki podszytowe: kruszyna, leszczyna, bez czarny, porzeczka czarna, czeremcha.
 +
 +Ols jesionowy odznacza się silnym zwarciem oraz zmieszaniem jednostkowym i kępowym. Z ogólnego tła wydzielają się grupy i małe drzewostany jesionowe.
 +
 +Warstwa krzewiasta rozwinięta silnie, w lukach z charakterystycznym występowaniem chmielu, pnącego się po pniach i gałęziach drzew.
 +
 +Runo zielne, wysokie i bujne z pokrzywą jako elementem przewodnim. Brakuje tutaj pospolitych w olsie wysokich turzyc i mchów.
 +
 +Zdegradowane olsy jesionowe przechodzą w drzewostany osikowo-olszowe, odroślowe, jednogatunkowe olszyny, drzewostany brzozowe lub pobagienne łąki z kępami krzaczastej odroślowej olszy.
 + 
o/ols-jesionowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)