Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:okresowosc-stadia-rozwojowe-zbiorowiska-roslinnego [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Okresowość (periodyczność) zbiorowiska roślinnego ======
 +
 +W ciągu okresu wegetacyjnego zjawiska życiowe nie przebiegają równolegle u wszystkich [[g:gatunek|gatunków]] roślin. W tej samej porze roku możemy znaleźć w badanym zbiorowisku jedne rośliny w postaci kiełków, inne w postaci łodyg jeszcze nie ulistnionych, jeszcze inne w pełni rozwoju wegetatywnego, kwitnące, czy też w stadium owocowania. 
 +
 +Ten sam zespół roślinny kolejno w różnych porach przedstawia coraz to inne obrazy okresowe, czyli tak zwane **aspekty**.
 +
 +W różnych zespołach liczba ich jest różna, przy tym nie wszędzie się zaznaczają jednakowo wyraziście. We wszystkich jednak naszych [[z:zbiorowiska-roslinne|zbiorowiskach]] można wyróżnić co najmniej dwa odrębne aspekty, tj. zimowy i letni. 
 +
 +W zbiorowiskach skrajnie wysokogórskich, gdzie okres wegetacyjny jest bardzo krótki, tylko te dwa aspekty uwydatniają się wyraźnie. Natomiast w niższych położeniach górskich i na nizinach znajdujemy znacznie więcej aspektów. Szczególnie zaznaczają się te z nich, które są związane z masowym kwitnieniem lub owocowaniem pewnych gatunków w zbiorowisku.
 +
 +
 +Także i stopień pokrycia przez poszczególne gatunki w ciągu roku zmienia się tak, że zbiorowisko roślinne na wiosnę inaczej wygląda niż w pełni lata, gdy określone gatunki zakończyły swój okres wegetacji i są już niewidoczne. Ta okoliczność ma duże znaczenie przy badaniu [[z:zespoly-roslinne|zespołów roślinnych]].
 +Ażeby przy badaniu zespołu uchwycić wszystkie występujące w nim gatunki, opis musi być wykonany we właściwym czasie. Przy bardzo zmiennych aspektach niezbędne jest wykonanie opisu co najmniej dwa razy w roku, aby na tej podstwie można było później zestawić pełną listę gatunków rosnących w zbiorowisku.
 +
 +Za przykład zmiany aspektu w warstwie zielnej może posłużyć lista gatunków występujących w lesie bukowo-jesionowym, sporządzona wiosną i latem.
 +
 +^Lista gatunków roślin runa występujących w lesie bukowo - jesionowym^^^
 +|Wyszczególnienie               |  26.04.1952  |  17.07.1952  |
 +|**a**  //Corydalis cava//      |      3,2     |              |
 +|//Ranunculus ficaria//         |      1.1     |              |
 +|//Anemone ranunculoides//      |      2,1     |              |
 +|//Anemone nemorosa//           |      2,1     |              |
 +|//Adoxa moschatellina//        |       +      |              |
 +|//Gagea lutea//                |      1,1     |              |
 +|**b** //Melica uniflora//      |              |      4,5     |
 +|//Lamium maculatum//           |              |      1,2     |
 +|//Poa nemoralis//              |              |       +      |
 +|//Hordylemus europaeus//       |              |       +      |
 +|**c** //Pulmonaria obscura//   |       +      |       +      |
 +|//Aegopodium podagraria//      |       +      |      1,2     |
 +|//Galium odoratum//            |       +      |      1,2     |
 +|//Polygonatum multiflorum//    |      1,1     |       +      |
 +
 +
 +Lista ta pokazuje, że gatunki wymienione w punkcie a latem zupełnie zniknęły, wymienione w punkcie b pojawiły się i bardzo silnie rozprzestrzeniły się w lecie, natomiast gatunki wymienione w punkcie c występują pojedynczo i wiosną, i latem. W rzeczywistości w rozpatrywanym przedziale czasu gatunki te ani nie zniknęły, ani też nie rozprzestrzeniły się w zespole, lecz w związku z sezonowym rytmem rozwoju uległa zmianie tylko ich rola w kształtowaniu fizjonomii zespołu.
  
o/okresowosc-stadia-rozwojowe-zbiorowiska-roslinnego.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)