Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:okreslanie-masy-1000-nasion [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Określanie masy 1000 nasion ======
 +
 +Jest to pierwsza czynność do wykonania po przeprowadzeniu [[o:ocena-czystosci-nasion|próby czystości]]. Używa się do tego wyłącznie [[n:nasiona|nasion]] z frakcji nasion czystych. Wskaźnik ten interesuje szczególnie szkółkarzy, zatem powinien być określany. Wraz z informacją o czystości i żywotności lub zdolności kiełkowania czy wschodzenia, można go bowiem użyć do obliczenia użyteczności siewnej nasion (ilość nasion zdolnych do kiełkowania lub wejścia w 1 kg). Ten zaś wskaźnik jest bezpośrednio przydatny szkółkarzowi, gdyż umożliwia mu obliczenie ilości nasion wymaganej do siewu.
 +Masa 1000 nasion może być również podstawą obliczeń przy podejmowaniu decyzji o kontynuacji lub kończeniu podsuszania czy nawilżania nasion.
 +
 +W myśl zasad oceny nasion ustalonych przez ISTA (1985), z nasion czystych odlicza się losowo osiem powtórzeń po 100 nasion, które waży się oddzielnie (w gramach). Następnie oblicza się dla uzyskanych liczb wariancję, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Jeśli współczynnik ten nie przekracza 4% można użyć posiadane powtórzenia do obliczenia masy 1000 nasion. Jeśli jest wyższy, należy odliczyć i zważyć następne osiem powtórzeń, a potem obliczyć odchylenie standardowe wszystkich szesnastu powtórzeń. Eliminuje się wszystkie powtórzenia odbiegające od średniej bardziej niż o podwójne odchylenie standardowe, powtórzenia pozostałe służą do obliczenia masy 1000 nasion.
 +
 +Sposób stosowany w Polsce jest prostszy i łatwiejszy do wykonania w praktyce. Z nasion czystych odlicza się i waży trzy powtórzenia po 100 nasion każde. Masę 1000 nasion uzyskuje się obliczając wartość średnią, którą mnoży się przez 10. Jeżeli różnica pomiędzy powtórzeniem najlżejszym i najcięższym przekracza 10% (w przypadku nasion bardzo lekkich lub lekkich) lub 6% masy powtórzenia lżejszego (nasiona cięższe), wtedy odważa się następną serię trzech powtórzeń, a ostateczną wartość masy 1000 nasion określa się na podstawie średniej z sześciu powtórzeń.
 +
 +Podając masę 1000 nasion należy określić etap traktowania nasion w momencie oznaczania tego wskaźnika. Jego wartość jest wyższa dla nasion już przestratyfikowanych, a więc wysoce uwodnionych, niż dla nasion świeżo zebranych czy już podsuszonych i przechowywanych w takim stanie.
  
o/okreslanie-masy-1000-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)