Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:ogolny-podzial-objawow-chorobowych [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ogólny podział objawów chorobowych ======
 +
 +W zależności od tego, czy objawy chorobowe występują na zewnątrz, czy wewnątrz rośliny-gospodarza, mówi się o **objawach zewnętrznych** lub **wewnętrznych**. Objawy uchwytne gołym okiem określa się jako **makroskopowe**, dostrzegalne zaś tylko pod mikroskopem — jako **mikroskopowe**. Te ostatnie stanowią dziś przedmiot osobnej gałęzi fitopatologii zwanej **anatomią patologiczną** (Küster 1925). Przy badaniu reakcji żywych komórek na działanie czynników chorobotwórczych można by mówić o fizjologiczno-biochemicznych objawach chorobowych. Są to jednak rozważania, w których zanika objawowy aspekt chorobowy w sensie klasycznym, a zaczyna się zjawisko jednoczesnego występowania samej choroby i jej objawów.
 +
 +Ogół makroskopowych objawów chorobowych rozpatrywanych w określonym stadium choroby danej rośliny stanowi **obraz choroby**, **syndrom** lub zespół objawów choroby. Szereg kolejno po sobie następujących obrazów choroby na tej samej roślinie stanowi **patogenezę** lub **przebieg choroby**.
 +
 +Objawy choroby występujące na roślinie można rozpatrywać z ogólnego i szczegółowego punktu widzenia. W aspekcie ogólnym można m.in. mówić o objawach istotnych lub nieistotnych, pierwotnych lub wtórnych, swoistych lub nieswoistych.
 +
 +**Objawy istotne** są stale związane z występowaniem danej choroby, podczas gdy **nieistotne** nie wykazują tej stałości. Objaw **pierwotny** jest to objaw istotny, który występuje jako pierwszy na chorej roślinie wskutek działania czynnika chorobotwórczego, natomiast objaw **wtórny** jest także objawem istotnym, którego występowanie jest jednak następstwem warunków stworzonych przez objaw pierwotny. Wreszcie przez objaw **swoisty** (specyficzny) rozumie się objaw istotny związany jedynie z jakąś jedną chorobą, gdy tymczasem objaw istotny spotykany przy więcej niż jednej chorobie stanowi objaw nieswoisty (niespecyficzny).
 +
 +Ze szczegółowego punktu widzenia można rozróżnić dwie grupy objawów chorobowych. Pierwsza obejmuje wszelkie objawy będące efektem reakcji rośliny-gospodarza na działanie wywierane na nią przez czynnik chorobotwórczy. Tę grupę określa się jako **objawy właściwe**. Natomiast druga grupa objawów odnosi się do obecności na chorej roślinie różnych fruktyfikacyjnych i wegetatywnych utworów czynnika sprawczego, jak owocniki grzybów, skupienia zarodników lub grzybni wegetatywnej, śluz bakteryjny, pędy jemioły itp. Ta grupa jest określona jako objawy **niewłaściwe** lub **etiologiczne**.
 +
 +----
 +Źródło: Karol Mańka "Fitopatologia leśna" PWRiL Warszawa 1998
  
o/ogolny-podzial-objawow-chorobowych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)