Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:odmiana-podtypu-gleby [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Odmiana podtypu gleby ======
 +
 +
 +**Odmiana podtypu gleby** to niższa jednostka w [[p:podtyp-gleby|podtypie gleby]], określająca ilościowe i jakościowe modyfikacje w profilu glebowym, uzależnione od zmian w układach czynników glebotwórczych, w tym również z udziałem człowieka. 
 +
 +W sekwencjach poziomów genetycznych podtypu gleby znajdują się dodatkowe cechy pedogeniczne (troficzność, oglejenie, zabagnienie, zmurszenie torfu, wytrącenia, miąższość gleby mineralnej i organicznej), geogeniczne (pokrywy materiałów przetransportowanych o miąższości do 40 cm - deluwia, koluwia, eoliczne, naspy, domieszki utworów plejstoceńskich w utworach starszych, itp.) i antropogeniczne niższej rangi od podtypu i [[t:typ-gleby|typu gleby]] (mechaniczne i chemiczne).
 +
 +Troficzność gleby jako odmiana podtypu posiada duże znaczenie w określaniu relacji gleba - roślinność leśna. 
 +
 +Wyróżnia się następujące odmiany podtypu: 
 +
 +  * dystroficzne,
 +  * oligotroficzne,
 +  * mezotroficzne,
 +  * eutroficzne
 +  * hipertroficzne.
 + 
 +Wymierne zdefiniowanie gleb dystroficznych, oligotroficznych, mezotroficznych, eutroficznych i hipertroficznych to pierwszoplanowe zadanie gleboznawstwa. Jest to droga do lepszego zdefiniowania związków gleb z roślinnością naturalną. Tak ujęte odmiany podtypów łączą gleby różnych typów w grupy o podobnym potencjale troficznym ważnym dla życia [[l:las|lasu]]. Tak więc niezależnie od typu, w płatach gleb o podobnym trofizmie, można projektować ten sam typ potencjalnej roślinności naturalnej - typ lasu, czyli [[s:skład-gatunkowy-drzewostanu|skład gatunkowy drzewostanu]].
 +
 +Metodyka określania troficznych odmian gleb jest w trakcie opracowywania. Jej pierwszy projekt przedstawiono w Atlasie gleb leśnych Polski. Obecnie trwają prace nad jej dopracowaniem i dostosowaniem do warunków przyrodniczych terenów nizinnych i wyżynnych. Większy nacisk w metodyce kładzie się na właściwości gleb, wpływające na życie [[d:drzewa|drzew]] leśnych. Wszystkie one są oznaczane w pracach laboratoryjnych w trakcie opracowywania operatów glebowo-siedliskowych. Bardzo  istotnym  założeniem   metody jest obiektywizacja diagnozowania siedlisk leśnych tak, aby decyzja co do składu gatunkowego odnawianego [[d:drzewostan|drzewostanu]] i udziału procentowego poszczególnych [[g:gatunek|gatunków]] wynikała z mierzonych cech i właściwości siedliska.
  
o/odmiana-podtypu-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)