Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:ochrona-nasion-przed-chorobami-i-szkodnikami-podczas-przechowywania [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ochrona nasion przed chorobami i szkodnikami ======
  
 +Podczas przechowywania [[n:nasiona|nasion]] może zajść potrzeba stosowania środków grzybobójczych i owadobójczych. Z doświadczenia wiadomo, że niektóre preparaty wywierają szkodliwy wpływ na nasiona i obniżają ich żywotność. Nie zaleca się wiec zaprawiania nasion przed przechowywaniem, z ewentualnym wyjątkiem nasion kategorii „recalcitrant", przechowywanych w stanie wysoce uwodnionym. W przypadku nasion kategorii „orthodox", możliwość ich zainfekowania przez grzyby podczas przechowywania jest poważnie ograniczona. Zapewnione jest to przez używanie szczelnie zamkniętych pojemników, stosowanie niskich temperatur i przez znaczne odwodnienie nasion.
 +
 +Nasiona kategorii „recalcitrant" (zwłaszcza żołędzie) zebrane z ziemi są często zainfekowane przez grzyby, szczególnie przez gatunek wywołujący „mumifikację" samych żołędzi (//Sclerotinia pseudotuberosa//, syn. //Ciboria batschiana//). Grzyb ten może w bardzo krótkim czasie zniszczyć cały zebrany plon. We Francji stoi on na czele listy gatunków zagrażających przechowywanym żołędziom. Ze względu na niską skuteczność środków chemicznych w zwalczaniu tego grzyba, korzysta się obecnie przede wszystkim ze sposobu zwanego **termoterapią**. Metoda ta, opracowana przez fitopatologów leśnych z Nancy, polega na moczeniu żołędzi przez 2-3 godziny w wodzie o temperaturze 41°C. Ten sposób postępowania o charakterze terapeutycznym jest znacznie bardziej skuteczny niż jakakolwiek znana metoda chemiczna. Po termoterapii i obcieknięciu wody, przywracającym wilgotność rzędu 45%, nieobeschnięte jeszcze żołędzie zaprawia się fungicydem Rovral w proszku (składnik aktywny iprodione, 50%), umieszcza w pojemnikach i przechowuje w chłodni.
 +
 +We francuskiej stacji La Secherie de la Joux prowadzi się od pewnego czasu badania również nad innymi jeszcze sposobami zwalczania chorób grzybowych przechowywanych żołędzi, np. przez „**termozamgławianie**", polegające na powtarzanym co jakiś czas rozpylaniu roztworu fungicydu Rovral (w specjalnym rozpuszczalniku) w postaci delikatnej mgły. Umożliwia to penetrację nasion w pojemnikach przez fungicyd, bez konieczności ich wyjmowania z [[c:chlodnie-do-przechowywania-nasion|chłodni]].
 +
 +Obrót masą nasienną znajdującą się w chłodni powinien być tak regulowany, by rutynowe zabiegi dezynfekcyjne mogły być przeprowadzane w poszczególnych komorach w regularnych odstępach czasu, po całkowitym opróżnieniu komór.
 +
 +W przypadku nasion kategorii „orthodox" zbędne jest dokonywanie okresowych przeglądów samych nasion, połączone z otwieraniem pojemników. Nasiona kategorii „recalcitrant" niepoddawane „termozamgławianiu" powinny być jednak przeglądane regularnie co 6 miesięcy. Zbiega się to zresztą z okresem, w którym pobierane są próbki nasion do oceny zdolności kiełkowania i do określania wilgotności żołędzi. Jest też wskazane, by wtedy właśnie pojemniki opróżnić, a żołędzie w swej masie rozrzucić, przejrzeć, przewietrzyć, wymieszać na nowo i ponownie wsypać do pojemników. Podczas tych zabiegów skład gazowy powietrza w pojemnikach podlega całkowitej zmianie, zwłaszcza wobec tendencji akumulacji dwutlenku węgla w kierunku od dna ku górze. Ma to znaczenie, bowiem wewnątrz pojemnika stężenie dwutlenku węgla jest z tego powodu zazwyczaj zróżnicowane. Niestety, ten pracochłonny zabieg jest trudny do zrealizowania, gdy przechowywane są duże ilości żołędzi.
o/ochrona-nasion-przed-chorobami-i-szkodnikami-podczas-przechowywania.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)