Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:ocena-nasion [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ocena nasion ======
 +
 +W gospodarstwie leśnym obowiązuje zasada używania [[n:nasiona|nasion]] tylko określonej jakości. Próby i obserwacje zmierzające do określania jakości nasion wykonują specjaliści w odpowiednio wyposażonych laboratoriach.
 +
 +Ocena nasion w Lasach Państwowych ma bardzo szerokie zastosowanie i prowadzona jest w różnym celu, a mianowicie:
 +
 +  * określenia jakości nasion, potrzebnej do ustalenia ich wartości handlowej,
 +  * określenia wartości siewnej nasion, potrzebnej do obliczenia norm wysiewu,
 +  * przedzbiorczego testowania jakości nasion, służącego do podjęcia decyzji o celowości zbioru,
 +  * kontroli jakości i stanu fizjologicznego nasion przed złożeniem ich do przechowywania,
 +  * kontroli procesów przechowywania,
 +  * monitoringu jakości obradzania [[d:drzewa|drzew]] i [[k:krzewy|krzewów]] leśnych, w różnych latach i różnych regionach kraju.
 +
 +W zależności od stawianego celu, w Lasach Państwowych stosuje się dwa rodzaje oceny nasion: [[o:ocena-kwalifikacyjna-nasion|kwalifikacyjną]] i [[o:ocena-uproszczona-nasion|uproszczoną]]. 
 +
 +Wprowadzenie dwojakiego rodzaju oceny jest następstwem przyjętego w polskich lasach systemu pozyskiwania przez nadleśnictwa małych partii nasion większości [[g:gatunek|gatunków]] na własne potrzeby (sprzyja to utrwalaniu bioróżnorodności szaty roślinnej w [[l:las|lasach]]).
 +
 +Za **jednorodną partię** uważa się całkowitą ilość materiału siewnego jednego gatunku, zebraną w tym samym nadleśnictwie, w jednej bazie rozmnożeniowej ([[d:drzewostan|drzewostanie]], kompleksie drzewostanów, plantacji, drzewie doborowym itp.) i tym samym mikroregionie nasiennym. Wyjątkowo dopuszcza się łączenie w jedną partię materiału siewnego: [[s:sosna-zwyczajna|sosny zwyczajnej]], [[s:swierk-pospolity|świerka pospolitego]] i [[m:modrzew-larix|modrzewia]], pozyskanego w różnych gospodarczych drzewostanach nasiennych jednego nadleśnictwa, ale rosnących na tym samym siedlisku i w tym samym mikroregionie nasiennym.
 +
 +Za **jednorodny zapas** materiału siewnego uważa się całość partii lub jej część przechowywaną w jednej przechowalni, w takich samych pojemnikach i tych samych warunkach termiczno-wilgotnościowych.
  
o/ocena-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)