Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o [2013/09/15 12:31] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== O ====== 
 +^[[o:obalanie-drzew-z-korzeniami|Obalanie drzew z korzeniami]]  ^    
 +^[[o:obliczanie-wskaźników-przydatności-nasion-do-siewu|Obliczanie wskaźników przydatności nasion do siewu]]  ^ 
 +^[[o:ocena-czystości-nasion|Ocena czystości nasion]]  ^ 
 +^[[o:ocena-hodowlanej-wartości-klonów-i-potomstw|Ocena hodowlanej wartości klonów i potomstw]]  ^ 
 +^[[o:ocena-jakości-nasion-po-zbiorze-przed-siewem|Ocena jakości nasion po zbiorze przed siewem]]  ^ 
 +^[[o:ocena-jakości-nasion-przed-siewem-po-przechowaniu-lub-przysposabianiu|Ocena jakości nasion przed siewem po przechowaniu lub przysposabianiu]]  ^ 
 +^[[o:ocena-jakości-nasion-przed-zbiorem|Ocena jakości nasion przed zbiorem]]  ^ 
 +^[[o:ocena-jakości-nasion-w-czasie-wieloletniego-przechowywania|Ocena jakości nasion w czasie wieloletniego przechowywania]]  ^ 
 +^[[o:ocena-kwalifikacyjna-nasion|Ocena kwalifikacyjna nasion]]  ^ 
 +^[[o:ocena-nasion|Ocena nasion]]  ^ 
 +^[[o:ocena-uproszczona-nasion|Ocena uproszczona nasion]]  ^ 
 +^[[o:ocena-żywotności-nasion|Ocena żywotności nasion]]  ^ 
 +^[[o:ochrona-lasu|Ochrona lasu]]  ^ 
 +^[[o:ochrona-nasion-przed-chorobami-i-szkodnikami-podczas-przechowywania|Ochrona nasion przed chorobami i szkodnikami podczas przechowywania]]  ^ 
 +^[[o:ochrona-roślin-przed-chorobami-zwalczanie-chorób|Ochrona roślin przed chorobami (zwalczanie chorób)]]       ^ 
 +^[[o:oczyszczanie-sie-pnia|Oczyszczanie pnia]]  ^ 
 +^[[o:odchwaszczanie-siewek-i-sadzonek-w-szkółce|Odchwaszczanie siewek i sadzonek w szkółce]]  ^ 
 +^[[o:odczyn-gleby|Odczyn gleby]]  ^ 
 +^[[o:odmiana|Odmiana]]  ^ 
 +^[[o:odmiana-fizjograficzno-klimatyczna-typu-siedliskowego-lasu|Odmiana fizjograficzno - klimatyczna typu siedliskowego lasu]]   ^ 
 +^[[o:odmiana-krainowa-typu-siedliskowego-lasu|Odmiana krainowa typu siedliskowego lasu]]  ^ 
 +^[[o:odmiana-podtypu-gleby|Odmiana podtypu gleby]]  ^ 
 +^[[o:odmiana-typu-siedliskowego-lasu|Odmiana typu siedliskowego lasu]]  ^ 
 +^[[o:odnawianie-się-fitocenoz|Odnawianie się fitocenoz]]  ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-ważniejszych-gatunków-lasotwórczych|Odnowienie naturalne ważniejszych gatunków lasotwórczych]]  ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-brzoza|Odnowienie naturalne - brzoza brodawkowata i brzoza omszona]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-buk|Odnowienie naturalne - buk]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-dab|Odnowienie naturalne - dąb]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-grab|Odnowienie naturalne - grab pospolity]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-jesion|Odnowienie naturalne - jesion wyniosły]]    ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-jodla|Odnowienie naturalne - jodła]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-klon|Odnowienie naturalne - klon zwyczajny i klon jawor]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-lipa|Odnowienie naturalne - lipa drobnolistna]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-modrzew|Odnowienie naturalne - modrzew (europejski i polski)]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-olsza|Odnowienie naturalne - olsza czarna]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-sosna|Odnowienie naturalne - sosna]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-swierk|Odnowienie naturalne - świerk]]    ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-topola|Odnowienie naturalne - topola osika]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-naturalne-wiaz|Odnowienie naturalne - wiąz]]   ^ 
 +^[[o:odnowienie-odroślowe|Odnowienie odroślowe]]  ^ 
 +^[[o:odporność-drzew-i-krzewów-gatunków-iglastych-według-wzrastającej-wrażliwości-liści-na-oddziaływanie-SO2|Odporność drzew i krzewów gatunków iglastych według wzrastającej wrażliwości liści na oddziaływanie SO2]]  ^ 
 +^[[o:odporność-drzew-i-krzewów-gatunków-liściastych-według-wzrastającej-wrażliwości-liści-na-oddziaływanie-SO2|Odporność drzew i krzewów gatunków liściastych według wzrastającej wrażliwości liści na oddziaływanie SO2]]  ^ 
 +^[[o:odporność-drzew-i-krzewów-według-wzrastającej-wrażliwości-liści-na-oddziaływanie-ozonu-i-PAN|Odporność drzew i krzewów według wzrastającej wrażliwości liści na oddziaływanie ozonu i PAN]]  ^ 
 +^[[o:odporność-drzew-i-krzewów-według-wzrastającej-wrażliwości-na-oddziaływanie-HF|Odporność drzew i krzewów według wzrastającej wrażliwości na oddziaływanie HF]]  ^ 
 +^[[o:ogonek-liściowy|Ogonek liściowy]]  ^ 
 +^[[o:ogólne-cechy-szeregów-sukcesyjnych|Ogólne cechy szeregów sukcesyjnych]]  ^ 
 +^[[o:ogólne-kryteria-dojrzałości-owoców-i-nasion|Ogólne kryteria dojrzałości owoców i nasion]]  ^ 
 +^[[o:okrajek-leśny|Okrajek leśny]]  ^ 
 +^[[o:okres-odnowienia|Okres odnowienia]]  ^ 
 +^[[o:okresowość-stadia-rozwojowe-zbiorowiska-roślinnego|Okresowość (stadia rozwojowe) zbiorowiska roślinnego]]  ^ 
 +^[[o:określanie-masy-1000-nasion|Określanie masy 1000 nasion]]  ^ 
 +^[[o:określanie-wilgotności-szyszek-szyszkojagód-osnówek-i-nasion|Określanie wilgotności szyszek, szyszkojagód, osnówek i nasion]]  ^ 
 +^[[o:określanie-zdolności-wschodzenia-nasion|Określanie zdolności wschodzenia nasion]]  ^ 
 +^[[o:okrzesywanie-drzew|Okrzesywanie drzew]]  ^ 
 +^[[o:okrzesywarka|Okrzesywarka]]  ^ 
 +^[[o:okulizacja-oczkowanie|Okulizacja (oczkowanie)]]  ^ 
 +^[[o:oliwkowate-oleaceae|Oliwkowate - Oleaceae]]  ^ 
 +^[[o:oliwnik-elaeagnus|Oliwnik - Elaeagnus]]  ^ 
 +^[[o:oliwnik-wąskolistny|Oliwnik wąskolistny]]  ^ 
 +^[[o:ols-ol|Ols - Ol]]  ^ 
 +^[[o:ols-jesionowy-olj|Ols jesionowy - OlJ]]  ^ 
 +^[[o:ols-jesionowy-górski-oljg|Ols jesionowy górski - OlJG]]  ^ 
 +^[[o:ols-jesionowy-wyżynny-oljwyż|Ols jesionowy wyżynny - OlJwyż]]  ^ 
 +^[[o:ols-porzeczkowy|Ols porzeczkowy]]  ^ 
 +^[[o:ols-torfowcowy|Ols torfowcowy]]  ^ 
 +^[[o:ols-typowy|Ols typowy]]  ^ 
 +^[[o:olsza-alnus|Olsza - Alnus]]  ^ 
 +^[[o:olsza-czarna|Olsza czarna]]  ^ 
 +^[[o:olsza-czarna-charakterystyka-hodowlana|Olsza czarna - charakterystyka hodowlana]]    ^ 
 +^[[o:olsza-czarna-nasiona|Olsza czarna - nasiona]]  ^ 
 +^[[o:olsza-szara|Olsza szara]]  ^ 
 +^[[o:olsza-szara-charakterystyka-hodowlana|Olsza szara - charakterystyka hodowlana]]    ^ 
 +^[[o:olsza-szara-nasiona|Olsza szara - nasiona]]  ^ 
 +^[[o:olsza-zielona|Olsza zielona]]  ^ 
 +^[[o:olsza-zielona-charakterystyka-hodowlana|Olsza zielona - charakterystyka hodowlana]]    ^ 
 +^[[o:opadzina-modrzewiowa|Opadzina modrzewiowa]]  ^ 
 +^[[o:operacje-na-składnicach-leśnych-przyzrębowych|Operacje na składnicach leśnych (przyzrębowych)]]  ^ 
 +^[[o:operacje-na-składnicach-obróbczych-manipulacyjno-spedycyjnych|Operacje na składnicach obróbczych (manipulacyjno-spedycyjnych)]]  ^ 
 +^[[o:operacje-technologiczne|Operacje technologiczne]]  ^ 
 +^[[o:opieńkowa-zgnilizna-korzeni-buka|Opieńkowa zgnilizna korzeni buka]]  ^ 
 +^[[o:opieńkowa-zgnilizna-korzeni-świerka|Opieńkowa zgnilizna korzeni świerka]]  ^ 
 +^[[o:oporność-kiełkowania-nasion|Oporność kiełkowania nasion]]  ^ 
 +^[[o:orka-głęboka-z-pogłębiaczem|Orka głęboka z pogłębiaczem]]  ^ 
 +^[[o:orka-pogłębiona|Orka pogłębiona]]  ^ 
 +^[[o:orka-przedzimowa|Orka przedzimowa]]  ^ 
 +^[[o:orka-wiosenna|Orka wiosenna]]  ^ 
 +^[[o:orzech-lub-orzeszek|Orzech lub orzeszek]]  ^ 
 +^[[o:orzech-juglans|Orzech - Juglans]]  ^ 
 +^[[o:orzech-czarny|Orzech czarny]]  ^ 
 +^[[o:orzech-mandżurski|Orzech mandżurski]]  ^ 
 +^[[o:orzech-szary|Orzech szary]]  ^ 
 +^[[o:orzech-włoski|Orzech włoski]]  ^ 
 +^[[o:orzechowate-juglandaceae|Orzechowate - Juglandaceae]]  ^ 
 +^[[o:orzesznik-carya|Orzesznik - Carya]]  ^ 
 +^[[o:orzesznik-gorzki|Orzesznik gorzki]]  ^ 
 +^[[o:orzesznik-pięciolistkowy|Orzesznik pięciolistkowy]]  ^ 
 +^[[o:orzesznik-siedmiolistkowy|Orzesznik siedmiolistkowy]]  ^ 
 +^[[o:osłanianie-zasiewów-i-ocienianie-siewek|Osłanianie zasiewów i ocienianie siewek]]  ^ 
 +^[[o:osutka-jesienna-sosny|Osutka jesienna sosny]]   ^ 
 +^[[o:osutka-północna-sosny|Osutka północna sosny]]   ^ 
 +^[[o:osutka-wiosenna-sosny|Osutka wiosenna sosny]]  ^ 
 +^[[o:osutka-zwisowa-jodły|Osutka zwisowa jodły]]  ^ 
 +^[[o:owoc-głogowaty|Owoc głogowaty]]  ^ 
 +^[[o:owoc-jabłkowaty|Owoc jabłkowaty]]  ^ 
 +^[[o:owoc-różowaty|Owoc różowaty]]  ^ 
 +^[[o:owoce|Owoce]]  ^ 
 +^[[o:owoce-pozorne-rzekome|Owoce pozorne (rzekome)]]  ^ 
 +^[[o:owoce-właściwe-mięsiste-soczyste|Owoce właściwe mięsiste (soczyste)]]  ^ 
 +^[[o:owoce-właściwe-suche|Owoce właściwe suche]]  ^ 
 +^[[o:owoce-zbiorowe|Owoce zbiorowe]]  ^ 
 +^[[o:owocostany|Owocostany]]  ^
o.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:31 (edycja zewnętrzna)