Modrzew europejski i japoński

Podkrzesywanie modrzewi jest bardzo wskazane ze względu na bogate ugałęzienie i fakt, że bardzo dobrze znoszą podkrzesywanie gałęzi martwych, jak i żywych. Zabieg znacznie podnosi wartość drewna użytkowego. Z podkrzesywania należy wyłączyć drzewostany zagrożone przez raka modrzewiowego.

Podkrzesywanie można prowadzić tylko w drzewostanach zdrowych, dobrze rosnących i wartościowych pod względem genetycznym. Podkrzesywanie należy rozpocząć możliwe wcześnie i prowadzić stopniowo w 2-3 nawrotach, wyprzedzając nieco proces naturalnego oczyszczania drzew z gałęzi. Pierśnica drzew podkrzesywanych nie powinna przekraczać 20 cm. Drzewa podkrzesywane powinny być w pełni żywotne i jakościowo lepsze od pozostałych drzew dorodnych. W litych drzewostanach lub grupach, podkrzesuje się 250-400 drzew na 1 ha. Obcinać można gałęzie nawet o średnicy do 30 mm. Przy grubszych gałęziach stosuje się wcześniejsze pozostawienie tylca o długości 10-20 cm. Podkrzesując nie wolno doprowadzić do zbytniej redukcji żywej korony, której długość nie powinna spaść poniżej 50% wysokości drzewa.

m/modrzew-europejski-i-japonski.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)