Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

m:miazszosc-gleby [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Miąższość gleby ======
 +
 +Miąższością gleby nazywa się łączną głębokość wszystkich jednolitych genetycznie poziomów zróżnicowania [[p:profil-glebowy|profilu glebowego]] od powierzchni do [[s:skaly-macierzyste-gleb|skały macierzystej]]. 
 +
 +Za dolną granicę [[g:gleba-lesna|gleby]] uważa się tę część skały macierzystej, która nie wykazuje śladów procesu glebotwórczego. W warunkach niżu polskiego, w glebach dobrze rozwiniętych, miąższość gleby waha się w granicach od kilkudziesięciu cm do około 2 m. 
 +
 +Gleby wytworzone ze skał masywnych (np. gleby górskie i [[r:redziny|rędziny]]), a także gleby z utworów organicznych, odznaczają się zwykle mniejszą miąższością od gleb wytworzonych ze skał niemasywnych (np. z materiału pochodzenia lodowcowego). 
 +
 +Od miąższości genetycznej należy odróżniać głębokość biologiczną, równą miąższości strefy dostępnej dla [[k:korzen|korzeni]] roślin. W naszych warunkach dość częsty jest przypadek, że głębokość biologiczna jest większa od genetycznej, ponieważ zasięg palowych korzeni [[d:drzewa|drzew]] przekracza często głębokość strefy objętej wpływami procesów glebowych. Z punktu widzenia siedliskoznawstwa leśnego gleby biologicznie głębokie są lepsze od płytkich.
  
m/miazszosc-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)