Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

m:metody-oceny-nasion [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Metody oceny nasion ======
 +
 +W zakres oceny kwalifikacyjnej i uproszczonej wchodzi określenie 4 podstawowych charakterystyk:
 +
 +  * [[o:ocena-czystosci-nasion|czystości plonu]],
 +  * [[o:okreslanie-masy-1000-nasion|masy 1000 nasion]],
 +  * [[o:ocena-zywotnosci-nasion|żywotności nasion]],
 +  * [[p:proba-kielkowania-nasion|liczby nasion zdolnych do skiełkowania]], podanej w przeliczeniu na jednostkę masy ich zapasu.
 +
 +Zależnie od rodzaju oceny inne są wymagania co do wielkości próbki przesyłanej do oceny, ze względu na metodykę badań nasion oraz inne opracowania statystyczne wyników.
 +
 +Dla nasion przeznaczonych do długoterminowego przechowywania, oprócz oceny 4 podstawowych charakterystyk, prowadzone są dodatkowo [[o:okreslanie-wilgotnosci-szyszek-szyszkojagod-osnowek-i-nasion|badania wilgotności]], a dla próbek szyszek, szyszkojagód, nasion w osnówkach lub owocach ustalana jest procentowa wydajność nasion z surowca.
 +
 +Ze względu na konieczność zastosowania w SON różnych metodyk badania nasion, nadawca próbek musi ściśle określić jakiego rodzaju ocenę pragnie uzyskać - [[o:ocena-kwalifikacyjna-nasion|kwalifikacyjną]] czy [[o:ocena-uproszczona-nasion|uproszczoną]].
 +Jeśli nasiona przeznaczone są do natychmiastowego wysiewu po zbiorze jesiennym lub na wiosnę po wydobyciu z dołu stratyfikacyjnego, to nadawca powinien umieścić uwagę o potrzebie dokonania oceny przyspieszonej (poza kolejnością).
 +
 +Ocena kwalifikacyjna nasion prowadzona jest na podstawie międzynarodowych przepisów ISTA, dostosowanych do składu gatunkowego polskich lasów. Do oceny kwalifikacyjnej należy przysłać odpowiednio duże próbki średnie, ponieważ badanie czystości i żywotności prowadzone jest w SON dla większych niż w ocenie uproszczonej próbek ścisłych. Jest to wynikiem konieczności stosowania większej liczby powtórzeń (co najmniej 4x100 sztuk przy określaniu żywotności nasion), których liczba może być zwiększona w przypadku dużej zmienności zapasu. 
 +
 +Podstawową metodą określania żywotności nasion w ocenie kwalifikacyjnej jest [[p:proba-kielkowania-nasion|próba kiełkowania]] ich na bibule lub w piasku, a dla nasion wymagających długookresowego przysposabiania przedsiewnego - [[p:proba-barwienia-zarodkow-nasion|próba barwienia nasion]] tetrazoliną. Badania nasion w metodzie kwalifikacyjnej opracowywane są statystycznie według przepisów ISTA, a wynik oceny podawany jest na specjalnym druku „Indywidualnego świadectwa kwalifikacyjnej oceny nasion".
 +
 +Uproszczona ocena nasion prowadzona jest na podstawie stosowanych od dawna w Polsce zasad i metod, opracowanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa. W ocenie uproszczonej oprócz skróconej próby kiełkowania i uproszczonej metody tetrazolinowej, dopuszczalne jest również stosowanie metod orientacyjnych jak: barwienie zarodków indygokarminem, ocena nasion na podstawie przekroju przez ich zarodek ([[m:metoda-krojenia-nasion|metoda krojenia]]) oraz na podstawie [[r:rentgenowskie-metody-oceny-zywotnosci-nasion|zdjęć rentgenowskich]] (zwykle kontrastowe metody RTG). Wyniki uproszczonej oceny nasion podawane są na druku „Zbiorczego świadectwa oceny nasion".
  
m/metody-oceny-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)