Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

m:mechaniczne-wlasciwosci-drewna [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Mechaniczne właściwości drewna ======
 +
 +Mianem mechanicznych właściwości [[d:drewno|drewna]] określa się zdolności przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych. 
 +
 +Siły zewnętrzne mogą mieć charakter statyczny lub dynamiczny. Przy zastosowaniu drewna zawsze należy brać pod uwagę, że własności mechaniczne warunkowane są wieloma czynnikami, do których należą przede wszystkim: [[w:wilgotność-drewna|wilgotność drewna]], [[g:gestosc-drewna|gęstość]], udział drewna wczesnego i późnego oraz wady drewna (miejsce ich występowania i rozmiar). Wskutek działania sił zewnętrznych drewno zmienia swe pierwotne wymiary i kształty. W przypadku, gdy po usunięciu siły powodującej odkształcenie materiał wraca do pierwotnego kształtu i wymiarów mamy do czynienia z własnością zwaną **sprężystością**. 
 +
 +W normalnych warunkach drewno jest materiałem dość kruchym o małej plastyczności. W celu zwiększenia plastyczności stosuje się obróbkę hydrotermiczną, która polega na poddaniu drewna parowaniu lub warzeniu, co ułatwia gięcie, trwałe kształtowanie oraz skrawanie drewna (produkcja mebli giętych, oklein).
 + 
 +Do podstawowych własności mechanicznych drewna mających zastosowanie w praktyce zalicza się wytrzymałość na ściskanie, zginanie, zmęczenie, łupliwość, twardość oraz ścieralność. 
 +
 +Drewno wykazuje  największą wytrzymałość wzdłuż włókien, w kierunku stycznym i promieniowym wytrzymałość jest wielokrotnie niższa. Anizotropia wytrzymałości drewna jest wynikiem jego budowy anatomicznej oraz wypadkową działania i wpływu szeregu innych czynników. Im większy jest udział promieni rdzeniowych w drewnie tym mniejsze jest zróżnicowanie właściwości mechanicznych, które głównie uwarunkowane jest równoległym do osi [[p:pien|pnia]] ułożeniem komórek. 
 +
 +Wzrost wilgotności od 0% do punktu nasycenia [[w:wlokna-drzewne|włókien]] powoduje spadek wytrzymałości drewna, natomiast zmiany wilgotności powyżej punktu nasycenia nie mają już znaczenia. Odchylenia przebiegu włókien od kierunku równoległego do osi drewna (skręt włókien) zmniejszają wytrzymałość drewna. Wytrzymałość drewna wzrasta w miarę wzrostu gęstości oraz wzrostu udziału drewna późnego. Obecność wad w drewnie szczególnie sęków (ich rodzaj i rozmieszczenie) oraz niewielki nawet udział zgnilizny powoduje obniżenie wytrzymałości drewna.
  
m/mechaniczne-wlasciwosci-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)