Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

m:makroelementy-i-mikroelementy-glebowe [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Makroelementy i mikroelementy glebowe ======
 +
 +Rośliny pobierają większość pierwiastków potrzebnych im do życia z gleb. O zaspokojeniu potrzeb pokarmowych roślin decydują procentowa zawartość tych pierwiastków oraz forma ich występowania. 
 +
 +Forma występowania pierwiastków w glebach, a tym samych ich dostępność dla roślin, jest ściśle uzależniona od ilości i jakości koloidów w glebach, odczynu, właściwości sorpcyjnych. Skład chemiczny gleby, formy i związki występujących w niej pierwiastków określa się jako **chemiczne właściwości gleb**. Odczyn i zdolności sorpcyjne określa się mianem **fizykochemicznych właściwości gleb**.
 +
 +Pierwiastki, zależnie od ilości niezbędnych roślinom, dzieli się na dwie grupy: makroelementy i mikroelementy. 
 +
 +===== Makroelementy =====
 +
 +Makroelementy występują w glebach w dużych stężeniach i stosunkowo duże ich ilości pobierają rośliny, których wzrost może ulegać zahamowaniu z powodu niedoboru tych składników. Nadmiar makroelementów na ogół nie jest szkodliwy dla roślin, poza niektórymi, jak np. azot. Do makroelementów należą: //węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, potas, wapń, magnez, sód, siarka, żelazo//. Poza węglem, tlenem, wodorem i częściowo azotem są one pobierane z roztworu glebowego przez system korzeniowy roślin. Tlen, węgiel i część azotu (za pośrednictwem bakterii korzeniowych) rośliny wyższe pobierają z powietrza, wodór natomiast z wody glebowej. 
 +
 +===== Mikroelementy =====
 +
 +Mikroelementy występują w glebach w znikomych ilościach. Rośliny potrzebują ich bardzo mało, ale są one niezbędne jako katalizatory procesów fizjologicznych, takich jak: fotosynteza, oddychanie, powstawanie chlorofilu itd. Niedobór i nadmiar mikroelementów jest szkodliwy dla roślin i zwierząt. Do mikroelementów należą: //mangan, cynk, miedź, bór, molibden, chlor, kobalt, jod, fluor, ołów//. 
 +
 +Dostępność pierwiastków dla rośliny zależy od wielu czynników. Obok właściwości danego pierwiastka oraz cech gatunkowych i fazy rozwoju rośliny zależy ona od [[o:odczyn-gleby|odczynu]], wzajemnego stosunku pierwiastków w glebie oraz od dynamiki fizycznych właściwości gleb w okresie wegetacji roślin. Podłoże z dużą ilością związków odżywczych można ogólnie określić jako eutroficzne, zaś gleby ubogie w te składniki jako oligotroficzne. 
 +
 +Nasze drzewa leśne można ogólnie podzielić, według ich wymagań w stosunku do zasobności gleby w składniki odżywcze, na 3 grupy ekologiczne:
 +
 +  - **gatunki eutroficzne** (o dużych wymaganiach) - [[j:jesion-wyniosly|jesion]], [[k:klon-jawor|jawor]], [[w:wiąz-polny|wiąz polny]], [[w:wiąz-szypułkowy|wiąz szypułkowy]], [[w:wiąz-górski|wiąz górski]], [[t:topola-czarna|topola czarna]], [[w:wierzba-krucha|wierzba krucha]], [[w:wierzba-biała|wierzba biała]], [[d:dąb-szypułkowy|dąb szypułkowy]], [[o:olsza-czarna|olsza czarna]];
 +  - **gatunki mezotroficzne** (o średnich wymaganiach) - [[d:dąb-bezszypułkowy|dąb bezszypułkowy]], [[b:buk-fagus|buk]], [[l:lipa-tilia|lipa]], [[g:grab-carpinus|grab]], [[k:klon-pospolity|klon zwyczajny]], [[k:klon-polny|klon polny]], [[o:olsza-szara|olsza szara]], [[d:dąb-czerwony|dąb czerwony]], [[t:topola-osika|osika]], [[t:topola-biała|topola biała]], [[b:brzoza-omszona|brzoza omszona]], [[m:modrzew-larix|modrzew]], [[j:jedlica-pseudotsuga|jedlica]], [[s:sosna-wejmutka|sosna wejmutka]], [[s:swierk-picea|świerk]];
 +  - **gatunki oligotroficzne** (o małych wymaganiach) - [[s:sosna-zwyczajna|sosna zwyczajna]], [[s:sosna-czarna|sosna czarna]], [[s:sosna-górska|sosna górska]], [[j:jalowiec-juniperus|jałowiec]].
 +
 +Grupę minerałów, stosunkowo bogatych w składniki ważne dla życia roślin, stanowią krzemiany i glinokrzemiany. Dlatego gleby, które posiadają większe ilości tych minerałów, są z reguły zasobniejsze w substancje odżywcze dla gleb. W ubogich glebach leśnych deficyty składników pokarmowych powinny być uzupełniane przez nawożenie. Niedobór chociaż jednego z fizjologicznie ważnych pierwiastków ogranicza możliwość rozwoju roślinności, Niedobór jakiegokolwiek pierwiastka odbija się ujemnie na rozwoju roślin, nawet gdyby innych składników było pod dostatkiem. W glebach naszego kraju stwierdza się najczęściej niedobory takich makroelementów, jak //azot, fosfor, potas i wapń//. Dlatego przy nawożeniu [[g:gleba-lesna|gleb leśnych]] wprowadza się do gleby w pierwszym rzędzie te właśnie pierwiastki.
  
m/makroelementy-i-mikroelementy-glebowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)