Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

m:mady-rzeczne [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Mady rzeczne ======
 + 
 +
 +
 +Są to [[g:gleba-lesna|gleby]] położone we współczesnej zalewowej dolinie rzeki lub potoku. Mady rzeczne powstały z aluwiów rzecznych ziemistych i szkieletowych, a żwir i kamienie są wyraźnie obtoczone. Szkieletowość mad jest ściśle związana z charakterem i biegiem rzeki. Wraz ze spadkiem prędkości płynących w rzece wód spada również udział frakcji szkieletowych w aluwiach. Najbardziej szkieletowe są mady górskie.
 +
 +
 +W morfologii mad zaznacza się wyraźne warstwowanie [[p:profil-glebowy|profili]], powodowane nanoszeniem kolejnych warstw aluwiów przez płynące wody. Akumulacja kolejnych warstw może być przerwana przez zerwanie i przeniesienie w inne miejsce zgromadzonych aluwiów. Jest to odmładzanie koryta rzeki i gleb budujących takie tereny. Stabilizacja koryta rzeki sprzyja wytwarzaniu się poziomów próchnicznych i sukcesji roślin.
 +
 +
 +Mady rzeczne inicjalne występują w terenach bezpośrednio przyległych do rzek i potoków i narażonych na niszcząco-budującą działalność wód płynących. Mady rzeczne brunatne występują w najbardziej stabilnej części doliny zbudowanej z aluwiów. 
 +
 +Wyróżniono następujące podtypy mad: inicjalne, właściwe, próchniczne i brunatne. Mady są najczęściej obojętne lub zasadowe, zasobne w składniki pokarmowe.
 +
 +
 +Właściwości biogeochemiczne mad rzecznych pozwalają wyróżnić odmiany hipertroficzne, eutroficzne i mezotroficzne. 
 +
 +
 +Są to siedliska leśne lasów łęgowych i [[l:lasy-legowe-gorskie|lasów łęgowych górskich]]. 
 +
 +
 +Większość mad rzecznych stanowi potencjalne zbiorowiska [[l:leg-topolowo-wierzbowy|łęgów topolowo-wierzbowych]] (//Salici - Populetum//) i [[n:nadrzeczna-olszyna-gorska|nadrzecznej olszyny górskiej]] (//Alnetum incanae//). Niekiedy jednak w bardziej ustabilizowanej części koryta rzeki tworzą warunki dla bardzo cennych i wamagających [[g:gatunek|gatunków]] drzewiastych, jak [[l:leg-podgorski|pogórski łęg jesionowy]] (//Carici remotae - Fraxinetum//) i [[l:leg-wiazowo-jesionowy|łęg wiązowo-jesionowy]] (//Ficario - Ulmetum typicum//).
  
m/mady-rzeczne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)