Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:legi-olszowe-jesionowe-i-wiazowe [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Łęgi olszowe, jesionowe i  wiązowe** (kl. //Querco-Fagetea//, zw. //Alno-Padion//)
 +
 +
 +Zespoły leśne z klasy //Querco-Fagetea// związku //Alno-Padion// występują na [[g:gleba lesna|glebach]] wilgotnych lub mokrych, bardzo żyznych, o [[o:odczyn gleby|odczynie]] słabo kwaśnym, obojętnym lub nawet zasadowym. Nie zajmują one większych przestrzeni, tworząc „okrajki" na brzegach innych zbiorowisk leśnych. Powstają w miejscach, gdzie woda stale przesiąka lub na terenach zalewanych i podtapianych okresowo wodą.
 +
 +
 +W skład tych zbiorowisk wchodzi szereg [[g:gatunek|gatunków]] [[d:drzewa|drzew]], a przede wszystkim [[j:jesion wyniosły|jesion]], [[w:wiaz ulmus|wiązy]], [[k:klon acer|klon]], [[k:klon jawor|jawor]], obie [[o:olsza alnus|olchy]], [[c:czeremcha pospolita|czeremcha]] i inne. 
 +
 +[[r:runo lesne|Runo]] jest bogate i rozwinięte bujnie, z charakterystycznymi gatunkami łęgowymi: czyściec leśny (//Stachys sylvatica//), merzyk falisty (//Mnium undulatum//), kostrzewa olbrzymia (//Festuca gigantea//), przy czym charakterystyczny jest tu duży udział gatunków wspólnych z grądami, zwłaszcza z grądami niskimi, takich jak: prosownica rozpierzchła (//Milium effusum//), czworolist pospolity (//Paris quadrifolia//), gajowiec żółty (//Galeobdolon luteum//), kopytnik pospolity (//Asarum europaeum//), turzyca leśna (//Carex sylvatica//), bodziszek cuchnący (//Geranium robertianum//), podagrycznik pospolity (//Aegopodium podagraria//). 
 +
 +
 +Gatunkami wyróżniającymi łęgi są: wiązówka błotna (//Filipendula ulmaria//), knieć błotna (//Caltha palustris//), gwiazdnica gajowa (//Stellaria nemorum//), jaskier rozłogowy (//Ranunculus repens//), czartawa pospolita (//Circaea lutetiana//), ostrożeń warzywny (//Cirsium oleraceum//), tojeść rozesłana (//Lysimachia nummularia//).
 +
 +
 +Mimo odrębnego charakteru, zbiorowiska ze związku //Alno-Padion// zajmują stanowisko pośrednie między zespołami bagiennymi rzędu //Alnetalia// a lasami związku //Carpinion//. Są one suchsze niż //Ribo nigri-Alnetum// a wilgotniejsze niż grądy. W terenie często występują one w miejscach pomiędzy płatami tych zespołów. Jednocześnie wyraźnie wykazują łączność z [[l:leg topolowo -  wierzbowy|łęgami topolowo-wierzbowymi]], z którymi mogą sąsiadować w dolinach rzecznych.
  
l/legi-olszowe-jesionowe-i-wiazowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)