Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:leg-wiazowo-jesionowy [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Łęg wiązowo jesionowy** — //Ficario-Ulmetum campestris// KNAPP. 1942
 +
 +
 +W dobrze wykształconym łęgu wiązowo-jesionowym warstwa [[d:drzewa|drzew]] jest wyraźnie zróżnicowana. 
 +
 +[[d:Dąb szypułkowy]] (//Quercus robur//) i [[j:jesion wyniosly|jesion]] (//Fraxinus excelsior//) stanowią w niej piętro wyższe. Piętro niższe tworzą [[w:wiaz ulmus|wiązy]] (//Ulmus minor// i //U. laevis//) oraz w domieszce [[o:olsza czarna]] (//Alnus glutinosa//), [[g:grab carpinus|grab]], [[w:wiąz górski]], [[k:klon polny]] i [[j:jabłoń dzika]], a także pojedynczo [[t:topola biała]].
 +
 +
 +Warstwa [[k:krzewy|krzewów]] jest bogata w [[g:gatunek|gatunki]]: [[l:leszczyna pospolita|leszczyna]] (//Corylus avellana//), [[c:czeremcha pospolita]] (//Padus avium//), [[b:bez czarny]] (//Sambucus nigra//); znamienny jest udział [[j:jezyna popielica|jeżyny popielicy]] (//Rubus caesius//) i [[d:deren swidwa|derenia świdwy]] (//Cornus sanguinea//).
 +
 +
 +[[r:runo lesne|Runo]] bardzo bogate, złożone z eutroficznych bylin dwuliściennych, wśród których występuje dużo geofitów wiosennych, np. kokorycz pełna (//Corydalis solida//), kokorycz pusta (//C. cava//), złoć żółta (//Gagea lutea//), zawilec gajowy (//Anemone nemorosa//), zawilec żółty (//A. ranunculoides//). Tworzą one charakterystyczny aspekt wiosenny.
 +
 +
 +Występuje tu również duża liczba roślin należących do rzędu //Fagetalia//, takich jak: piżmaczek wiosenny (//Adoxa moschatellina//), czartawa pośrednia (//Circaea intermedia//), prosownica rozpierzchła (//Milium effusum//), silnie nawiązujących do grądów.
 +Gatunkiem charakterystycznym jest [[w:wiąz polny]] (//Ulmus minor//).
 +
 +
 +Łęg wiązowo-jesionowy występuje na bardzo żyznych siedliskach, głównie na madach w dolinach wielkich rzek, zajmując miejsce między //Salici-Populetum// a położonymi wyżej [[l:las|lasami]] grądowymi oraz na [[c:czarne ziemie|czarnych ziemiach]] w rozległych zagłębieniach w dolinach mniejszych rzek i cieków. 
 +//Ficario-Ulmetum// jest zespołem nizinnym.
 +
 +
 +//Ficario-Ulmetum campestris// jest zbiorowiskiem wybitnie eutroficznym, stąd jego siedliska są przeważnie odlesione i zajęte pod uprawy rolno-ogrodnicze, dlatego zachował się tylko w nielicznych fragmentach i naturalne jego płaty powinny być objęte ochroną.
  
l/leg-wiazowo-jesionowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)