Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:leg-podgorski [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Podgórski łęg jesionowy (łęg podgórski)** — //Carici remotae-Fraxinetum// KOCH 1926
 +
 +
 +Wśród innych zespołów leśnych, zwłaszcza na Pogórzu Karpackim i Sudeckim, oraz rzadziej na Pomorzu można spotkać swoiste i odrębne skrawki lasów podmokłych, które najczęściej zajmują najniższe tarasy aluwialne niewielkich potoków, o [[g:gleba lesna|glebie]] mokrej na skutek stałe przesiąkającej wody w pobliżu rozlewających się źródeł. Są to na ogół niewielkie płaty, występujące najczęściej wśród wilgotnych grądów, które ze względu na skład florystyczny zaliczyć trzeba do zespołu //Carici remotae-Fraxinetum//, opisanego z niższych położeń innych gór środkowej Europy.
 +
 +
 +W skład warstwy [[d:drzewa|drzew]] łęgu podgórskiego wchodzą [[o:olsza czarna]] (//Alnus glutinosa//) i [[j:jesion wyniosly|jesion]] (//Fraxinus excelsior//). Oprócz nich mogą występować również inne [[g:gatunek|gatunki]] drzew: [[k:klon jawor|jawor]] (//Acer pseudoplatanus//), [[w:wierzba biała]] (//Salix alba//).
 +
 +
 +Warstwę [[k:krzewy|krzewów]] tworzą liczne gatunki, np. [[d:dereń świdwa]] (//Cornus sanguinea//), [[b:bez czarny]] (//Sambucus nigra//), [[t:trzmielina pospolita|trzmielina zwyczajna]] (//Euonymus europaeus//); brak [[c:czeremcha padus|czeremchy]] (//Padus//).
 +
 +
 +W [[r:runo lesne|runie]] panuje turzyca odległokłosa (//Carex remota//), od której pochodzi nazwa zespołu, mimo że rośnie ona także w innych podmokłych zbiorowiskach leśnych. 
 +
 +Gatunkami charakterystycznymi zespołu są szczaw gajowy (//Rumex sanguineus//), przetacznik górski (//Veronica montana//) oraz licznie występujący, objęty ścisłą ochroną, skrzyp olbrzymi (//Equisetum telmateia = E. maximum//), natomiast turzyca zgrzebłowata (//Carex strigosa//) występuje tylko koło Szczecina. 
 +
 +Spośród gatunków charakterystycznych dla związku //Alno-Padion// i rzędu //Fagetalia// występują tu: kostrzewa olbrzymia (//Festuca gigantea//), czartawa pospolita (//Circaea lutetiana//), czyściec leśny (//Stachys sylvatica//), śledziennica skrętolistna (//Chrysosplenium alternifolium//). 
 +
 +Z gatunków właściwych dla związku //Alnion glutinosae// dość licznie występuje psianka słodkogórz (//Solanum //dulcamara//) i karbieniec pospolity (//Lycopus europaeus//).
 +
 +
 +Gleby w zespole //Carici remotae-Fraxinetum// wykazują cechy gleb mineralnych mułowobłotnych, z silnie występującym oglejeniem.
  
l/leg-podgorski.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)