Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:leg-jesionowo-olszowy [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Łęg jesionowo olszowy** — //Circaeo-Alnetum// OBERD. 1953
 +
 +
 +Jest to najczęściej występujące w Polsce zbiorowisko niżowego lasu łęgowego. 
 +
 +Warstwę [[d:drzewa|drzew]] tworzą [[o:olsza czarna]] (//Alnus glutinosa//) i [[j:jesion wyniosły]] (//Fraxinus excelsior//); w mniejszej ilości występują także [[k:klon pospolity]] (//Acer platanoides//), [[g:grab pospolity]] (//Carpinus betulus//), [[c:czeremcha pospolita]] (//Padus avium//), [[w:wiąz górski]] (//Ulmus scabra//), a w płatach w Puszczy Białowieskiej ponad nimi góruje jeszcze [[s:swierk picea|świerk]] (//Picea//). Podszycie rozwinięte bujnie, głównie z podrostu drzew, z dominującą czeremchą. 
 +
 +Bujnie rozwinięte [[r:runo lesne|runo]] o charakterze ziołorośli zróżnicowane jest na kilka warstw, gdzie dominują okazałe byliny. W najwyższej warstwie runa panuje pokrzywa zwyczajna (//Urtica dioica//) dorastająca do 2 m wysokości, wiązówka błotna (//Filipendula ulmaria//), ostrożeń warzywny (//Cirsium oleraceum//). W warstwie środkowej, o największej liczbie [[g:gatunek|gatunków]], występują: świerząbek orzęsiony (//Chaerophyllum hirsutum//), turzyca odległokłosa (//Carex remota//), niecierpek pospolity (//Impatiens nolitangere//), tojeść pospolita (//Lysimachia vulgaris//) wietlica samicza (//Athyriumfilix-femina//), bodziszek cuchnący (//Geranium robertianum//), kuklik zwisły (//Geum rivale//), jasnota plamista (//Lamium maculatum//).
 +
 +
 +Niżej panują: jaskier rozłogowy (//Ranunculus repens//), śledziennica skrętolistna (//Chrysosplenium alternifolium//), rzeżucha gorzka (//Cardamine amara//) oraz mchy. Z pnączy spotykamy tu chmiel zwyczajny (//Humulus lupulus//). Ten nadzwyczaj bujny rozwój runa w zespole jest możliwy między innymi także wskutek dostępu [[k:klimatyczne czynniki siedliska swiatlo|światła]] do dna lasu.
 +
 +
 +W //Circaeo-Alnetum// występują nielicznie gatunki przechodzące z olsów, takie jak: tojeść pospolita (//Lysimachia vulgaris//), psianka słodkogórz (//Solanum dulcamara//), przytulia błotna (//Galium palustre//), karbieniec pospolity (//Lycopus europaeus//), turzyca długokłosa (//Carex elongata//), tarczyca pospolita (//Scutellaria galericulata//), kosaciec żółty (//Iris pseudacorus//), zachylnik błotny (//Thelypteris palustris//), gorysz błotny (//Peucedanum palustre//). Nie spotyka się tu gatunków borowych. Obficie natomiast występują gatunki z żyznych lasów liściastych z rzędu //Fagetalia//, wspólnych z buczynami i grądami.
 +
 +
 +[[g:gleba lesna|Gleby]], na których występują łęgi jesionowo-olszowe odznaczają się dużą [[z:zyznosc gleby|żyznością]] i [[o:odczyn gleby|odczynem]] obojętnym. Zaliczane są do gleb mułowo-glejowych; w odróżnieniu od olsów nie mają one charakteru torfowego, części mineralne wyraźnie przeważają nad organicznymi. 
 +
 +W [[p:profil glebowy|profilu glebowym]] zaczyna się warstwa próchniczno-akumulacyjna, czarnobrunatna, leżąca na podłożu mineralnym, zazwyczaj zwięzłym piasku lub glinie. Ta głębsza warstwa wykazuje wyraźne oglejenie. Płaty zespołu występują wyraźnie w miejscach okresowo zatapianych, na glebach mokrych, lecz pozostających pod wpływem [[w:woda glebowa|wody]] podsiąkającej, ruchomej, nie mającej tendencji do stagnowania; spotykamy je na terenach płaskich, w dolinach wolno płynących rzeczek i strumieni.
  
l/leg-jesionowo-olszowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)