Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:lasy-o-charakterze-ochronnym [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +Do **lasów ochronnych** zalicza się lasy: 
 +
 +  * glebochronne, 
 +  * wodochronne, 
 +  * w strefie górnej granicy lasów, spełniające funkcje glebochronne, przeciwlawinowe i przeciwwietrzne, 
 +  * uzdrowiskowo-klimatyczne, w sąsiedztwie uzdrowisk i sanatoriów pełniące funkcje klimatyczne, zdrowotne i rekreacyjne, 
 +  * przeznaczone do masowego wypoczynku i turystyki,
 +  *  strefy zieleni wysokiej, położone wokół zakładów przemysłowych oraz w granicach administracyjnych miast, pełniące funkcje ochrony ludności przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych i przed hałasem, 
 +  * w strefie oddziaływania przemysłu, położone na terenach zagrożenia przez emisje pyłów i gazów wydzielanych przez zakłady przemysłowe,
 +  * krajobrazowe, spełniające funkcje ochrony krajobrazu, 
 +  * o najwyższej jakości hodowlanej, wykorzystywane do produkcji [[n:nasiona|nasion]] i pozyskania nasion. 
 +
 +Niekiedy konkretny las pełni więcej niż jedną z wymienionych funkcji. Odrębnym przepisom podlegają lasy rezerwatowe, to jest [[p:park narodowy|parki narodowe]] i [[r:rezerwat leśny|rezerwaty leśne]]. 
  
l/lasy-o-charakterze-ochronnym.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)